دانلود رمان آفرت

 

دانلود رمان آفرت

خلاصه :

آفرت دختری از تبار نسل تافته جدا بافته است که در بدترین شرایط توانست خودش را نجات بدهد و برای انتقام سر دوراهی قرار میگیرد ،دختری که در حال وهوای اولین مرد زندگیش است ودر این میان مرد دیگری هم وارد زندگیش میشود
رمان آفرت داستان چند زن ومرد را میگوید که هرکدام به نحوی به آفرت مربوط میشوند،جدال میان۳ضلع یک مثلث.

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان لج و لجبازی به سبک من و تو

 

آفرت: زن در زبان کُردی

به زیبا ترین نحو ممکن معنا شده؛

نه خانم است نه زنیکه نه ضعیفه نه زن

اورا《آفرت》مینامند؛

به معنای افریننده…….

 

مقدمه:

زمانی که ترکم کردی،زمانی که شکست خوردم،تب نکردم،در کنج اتاقم زجه نزدم،چشمهایم از شدت هق هق ریزو پف کرده نشد،لبهایم ترک برنداشت،موهای بلندم …..از این یکی گذشتم،بعد از رفتنت دلبرتر وجسور تر شده ام،برق چشمهایم هر مردی را ازپا در میاورد،شخصیتم انتخاب هر مردی برای ازدواج شده است،غرورم با بوی عطرcocoغوغا میکند،شکستی که صدایم را مانند پسران در سن بلوغ بم کردو واز نازکی دخترانه قبل خبری نیست،دختری شده ام که بود ونبود کسی برایم مهم نیست،دلتنگ کسی نمیشوم،از دسترس عالم وادم خارج میشوم،بی رحم میشوم،فخر میفروشم،از مردهای شهرم دل میبرم،انتقام میگیرم از هم جنسهایت،تا زمانی که بعد از سالها مرا دیدی،حس ندامت وحسادت تمام وجودت را فرا بگیرد،تا بفهمی من کم نبودم،بی ارزش نبودم،تنهایک چیز بودم!!!!!!!
یک عاشق ساده.(سارا رایگان).

 

پیشنهاد می شود

رمان آشوب زده | عسل بهرامی کاربر انجمن یک رمان