دانلود رمان آوای پنهان جاوا،اندروید،ایپد

دانلود رمان آوای پنهان جاوا،اندروید،ایپد

دانلود رمان آوای پنهان جاوا،اندروید،ایپد

دانلود رمان اوای پنهان

رمان:آوای_پنهان

نویسنده:سامره_نیکی نویسنده کافه تک رمان
‌خلاصه:
هرکسی دنبال یه خانواده و زندگی آرومه…!
دختر داستانمون خانواده داره ، خانواده آرومی هم داره…
اما همیشه توهماتی همراهشه….تا زمانی که غزاله عاشق میشه و.

 

دانلود رمان جدید اوای پنهان

غزاله پاشو مادر.من دارم میرم .نیام ببینم هنوز خوابیدي.
دراتاق که بسته شد بیشتر فرورفتم توي تخت و سعی کردم بخوابم. ..اما عادت بدي که داشتم این بود، اگه
هرساعت شبانه روز ازخواب بیدار میشدم دیگه نمیتونستم بخوابم…کلافه
نشستم و موهامو بستم.همونطور که اتاقمو مرتب میکردم غر زدم :
-حالا عموجان امشب تشریف نیارن نمیشد؟میبینن هنوز خستگی جشن

میلاد تو تن همه هستا…اصلا چه

دانلود رمان اوای پنهان
دلیلی داره هر هفته میان اینجا جز اینکه فکرایی براي سیاوش خان دارن دیگه.
لبخندي براي حرف خودم زدم :آخه آنچه عیان است چه حاجت به بیان است…
-بازم مثل ننه قمر داري غر میزنی غزاله.
برگشتم سمت در تازه متوجه ایمان شدم. بالبخند نگاهم میکرد.چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:
-توبازم بدون اجازه اومدي اتاقم؟
اومد تو و در وبست:
-اتاق خودمه،نیازي به اجازه گرفتن نیست.
راست میگفت اتاق خودش بود،البته تا ماه قبل.ازوقتی اومدیم این خونه

،من عاشق همین اتاق شدم .اما قسمت
ایمان و کتاباش شد.اما نمیدونم چطوري شد که ماه قبل پیشنهاد داد اتاق
کارشو با اتاق خوابش یکی میکنه تا من و غزل اتاقمون جدابشه.
همه بااین پیشنهاد ایمان خوشحال شدیم.بیشتر از همه من و

غزل..!.اخلاق من طوري بود باهمه میساختم اما
با غزل هیج جوره کنار نمیومدم.غزل گاهی خیلی اذیتم میکرد.احساس
میکردم همیشه پشت حرفاش یه منظوري هست…
با صداي ایمان از فکر در اومدم با صداي ایمان از فکر در اومدم اره در
-کجایی؟
نگاهش کردم دانلود رمان جدید

لینک دانلود

دانلود رمان برای اندرویدapk

دانلود رمان برای ایپید

دانلود رمان برای جاوا

دانلود رمان برای کامپیوتر