دانلود رمان زندگی شکلاتی اختصاصی یک رمان

دانلود رمان زندگی شکلاتی اختصاصی یک رمان

دانلود رمان زندگی شکلاتی اختصاصی یک رمان

دانلود رمان زندگی شکلاتی

نویسنده:یخ فروش جهنم Z.I

خلاصه رمان:

داستان ما درمورد یه دختر شر و شیطونه که به همراه سه تا از دوستای صمیمیش کارهاش رو

پیش میبره٬دختر داستان ماعاشق خانوادشه و طی یه اتفاق جالب  متوجه میشه خانواده اش

خانوادهٔ اصلیش نیستن و بعداز ماجراهایی که با خانوادهٔ جدیدش داشته در اون خانواده با

رسمی خشن و بدتراز اون ازدواجی اجباری مواجه میشه
و آیا دختر داستان ما میتونه بااین رسم و اجبار کنار بیاد؟

دانلود رمان جدید زندگی شکلاتی

اخیییییش این امتحانم تموم شد
امتحانو تحویل دبیر زیست دادمو بیرون اومدم که همزمان با من ساقی و السا هم بیرون اومدن
رفتم طرفشون و….
آخخخخخخخ
-چرا میزنی بیشعور
ساقی-حقته دیشب من نشستم مث خر کتاب حسابانو میجوام اونوقت خانوم نشسته رمان میخونه ب ریش منم
میخنده
-میخواستی دوروز وقت داشتی بخونی به من چه
دست که نیست گرز رستمه
اي الهی ك سیاهتو بپوشم الهی آل ببرتت.الهی یرقان بگیري نابود شی.الهی…..
السا-بسه مامان بزرگ چقدر نفرین میکنی؟بریم ي چیز بخوریم مردم گشنگی
-مگه آیسا نمیاد؟
السا-ن داشت ب یکی از بچه ها میرسوند میاد الان
-چی میشد میومدین تجربی؟ریاضی هم شد درس؟اه اه اه
که با نگاه غضبناك ساقی و السا رسما خفه شدم و الفرار….
همینطور ك میدوئیدم میخندیدمو متلک بارشون میکردم و اونام حرص میخوردن ك
-خانوم شفق احتشام سریعا به دفتر مدرسه مراجعه کنید
من،ساقی،السا:واااااااااااااي
آیسا ك تازه ازراه رسیده بود گفت :برو عزیزم به خاك میسپرمت
یه خفه شو نسارش کردمو پیش به سوي دفتر
دم دفتر در زدم و خیلی مودب رفتم داخل و سلام کردم

من-به به خانوم شفیعی چ عجب
-اداي منو در میاري؟
لینک های دانلود

دانلود رمان برای اندروید apk

دانلود رمان برای ایفون ایپد

دانلود رمان برای کامپیوتر

دانلود رمان برای پرنیان جار