دانلود رمان سه شاخه رز سرخ اختصاصی یک رمان

دانلود رمان سه شاخه رز سرخ اختصاصی یک رمان

دانلود رمان سه شاخه رز سرخ اختصاصی یک رمان

خیلی دلم میخواست راوی داستان زندگی شادی باشم!راوی یک قصه ی عشق!سرشار از کل

کل ها … خنده ها … گریه ها … غرور ها!
اما من خیلی ساده … راوی یک زندگی ام!زندگی ای که هم پستی دارد .. هم بلندی … هم

شادی دارد … هم ناراحتی … هم عشق دارد … هم شکست!
دلم میخواست آغاز قصه ی من هم مثل دیگری ها بود … شروعش روز زیبایی بود که از خواب

بیدار میشدم!یا وارد شرکتی برای مصاحبه … یا رفتن به فروشگاهی برای خرید!اما داستان من

آغاز ساده ای داشت!
خیلی دلم میخواست راوی داستان زندگی شادی باشم!راوی یک قصه ی عشق!سرشار از کل

کل ها … خنده ها … گریه ها … غرور ها!
اما من خیلی ساده … راوی یک زندگی ام!زندگی ای که هم پستی دارد .. هم بلندی … هم

شادی دارد … هم ناراحتی … هم عشق دارد … هم شکست!
دلم میخواست آغاز قصه ی من هم مثل دیگری ها بود … شروعش روز زیبایی بود که از خواب

بیدار میشدم!یا وارد شرکتی برای مصاحبه … یا رفتن به فروشگاهی برای خرید!اما داستان من

آغاز ساده ای داشت!
صبح یک روز آفتابی … وقتی در اتاقی که به عنوان اتاق کارم میشناختمش نشسته بودم روی

مبل و پاهایم را دراز کرده بودم … لپ تاپم روی پایم باز بود و مشغول بررسی یک فایل اتوکد بودم

که رزا ظاهر شد.
پرستار بیمارستان بود … موهای شرابی داشت که زیر مقنعه اش کپه شده بود و لب هایی رنگ

شده به رنگ موها …
خیلی ساده به من گفت:آخراشه آرتمیس …
خیلی ساده!انگار نه انگار جان یک آدم را میگوید!انگار او یک حیوان … یک گنجشک زخمی بود …

 

 

منبع :قصه سرا