دانلود رمان عاشقی بعد از فراموشی اختصاصی

دانلود رمان عاشقی بعد از فراموشی اختصاصی

دانلود رمان عاشقی بعد از فراموشی اختصاصی

خلاصه رمان :

همون طور که تو جلد اول خوندین آذر برای اینکه از شر امین خلاص بشه با نقشه پریسا پیش میره…

ولی میون راه عاشق شاهرخ میشه ، بابای آذر با نامزدی امین و آذر موافقت خودش اعلام میکنه…

تااینکه امین، آذر موقع پیاده شدن از ماشین شاهرخ میبینه ودرطی این ماجراها امین آذر را متهم به ناپاک بودن میکنه وبینشون دعوایی پیش میاد که آذر بیشتر از امین متنفر میشه…

واین دعوای بینشون باعث میشه آذر تشنج کنه و راهی بیمارستان بشه.

بعداز این ماجرا دیگه حرفی از نامزدی زده نمیشه….

موهام ، چشمامو که روی هم گذاشته بودم باز کردم … دیدم همه دارن نگاهم میکنن …

چشمم خورد به آینه روبه روم … واااااااای این دختر جیگره دیگه کیه!؟؟؟

دهنم باز مونده بود . یعنی این منم ؟؟؟ چقدر خوشگل شده بودم…

شاگرد آرایشگاه اسمش فریبا بود گفت: ماشالا چه ناز شدین … همه حرف فریبا رو تایید کردن. به جای خجالت کشیدن نیشم باز شد.

من آذر بودم خجالت حالیم نمیشد خدادادی خوشگل بودم کاریش نمیشد کرد . فریبا گفت: میخوای کمکت کنم لباست رو بپوشی !؟

از روی صندلی بلند شدم همه داشتن از زیبایم حرف میزدن .

گفتم: بله ممنوم . اگه زحمتی نیست .

منو برد قسمتی که مخصوص عروسها بود.که یهویی زهرارو دیدم . آرایشگرش داشت کمکش میکرد کفشهاش رو بپوشه .

کاور لباس خودم رو انداختم تو اتاقک بدو رفتم سمت زهرا .

زهرا که متوجه من شد ، با دهن باز منو نگاه میکرد منم زهرا رو نگاه میکردم.خیلی ناز شده بود یک پا عروس شده بود.

هردو پقی زدیم زیر خنده . دیوونه بودیم دیگه . همه وقتی خوشگل میشن ناز میکنن 

 

این رمان چاپ شده و لینک های دانلود برداشته شد