دانلود رمان هوای نفس هایت اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان هوای نفس هایت اختصاصی یک رمان

دانلود رمان هوای نفس هایت اختصاصی یک رمان

دوستان برای تایپ رمان‌های خود و حمایت از نویسنده های مورد علاقه‌ی خود در این جا ثبت نام کنید

ﻧﺎﻡ ﺭﻣﺎﻥ : ﻫﻮﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺖ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﺭﺍﺿﯿﻪ ﺩﺭﻭﯾﺶ ﺯﺍﺩﻩ کاربر انجمن یک رمان

ﮊﺍﻧﺮ : ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

ناظر رمان: sima81
ویراستار: fateme078

ﺧﻼﺻﻪ :

ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖِ ﻓﺮﻫﺎﺩ هست؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺣﺲِ ﺑﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍست ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ میﺸﻪ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﻪ و ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ چهار ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺳﺖ تقدیر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ رو به رو ﮐﻨﻪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺭﻭﮊﺍﻥ ﻣﯿﺸﻪ.

قسمتی از متن رمان :

-روژان؟
گوشی رو کنار تخت گذاشتم.
-بله مامان؟
از لای در سرش رو داخل آورد:
-روژان؟
از روی تخت بلند شدم:
-بله!
-پاشو دیگه چقدر بیام صدات کنم!
گیج برگشتم سمتش:
-چرا؟
-مگه دانشگاه نداری؟
تای ابروم رو بالا بردم:
– دارم ولی از کی تا حالا دانشگاه رفتن من برات مهم شده؟
مامان چشم غره ای بهم رفت و بیرون رفت.
شونه ای بالا انداختم.

“فرهاد”
پرونده رو روی میز انداختم.
تلفن رو برداشتم:
– سیدی به خانوم احمدی بگو بیاد اتاقم.
-چشم.
تلفن رو سرجاش گذاشتم.
احمدی وارد اتاق شد:
-بله آقای مهرداد؟
چشم غره ای بهش رفتم:
-خانوم احمدی شما خودتون این پرونده رو نگاه کردید؟
با حالت مغروری جواب داد:
– نه چطور؟
ابرویی بالا آورد و با لحن نه چندان درستی گفت:
– نگید که مشکلی داشت!

 

 

قسمت دانلود

منبع تایپ : http://www.forum.1roman.ir/threads/8206/