دانلودرمان سرگردراتین نوشته  پانته آ

 

sarqord ratinnegahdl 196x300 1 - دانلودرمان سرگردراتین نوشته  پانته آ65

 

 

خلاصه  :

دانلودرمان سرگردراتین نوشته پانته آ بخشنده. يكي از سرداران اردشير دوم ) راتین داستان من سردار نیست یه سرگرد تنهاست سرگردی که توی زندگیش همه چیزش رو بخشیده !دوستان این رمان مثلا جنایی پلیسی و البته کمی عشقی بید ! توهین به هیچ سمت یا ارگانی نیست سعی کردم واقعیتها رو بگم همین و بس

دانلود رمان به همین سادگی

دانلود رمان عشق تاریک

منتظرتونن.درحالی ک از روی تخت بلند میشدم کش مویم را برداشتم

موهامو بستم و گفتم:باشه کتی خانم یه حموم برم بعد میام پایین.
بعد رفتن کتی خانم به حموم رفتم.

 کشیدم و نشستم.
_سلام دخترم صبح توهم بخیر. بابا بود با همون لحن مهربان و ساده اش.
_سلام عزیزم صبح تو هم بخیر.اینم مامان بود با لبخند بر لبش.
هنوز لقمه دوم را درست نکرده بودم ک بابا گفت:پاشو دخترم،پاشو دیره

پ ن : دوستان این رمان مثلا جنایی پلیسی و البته کمی عشقی بید ! توهین به هیچ سمت یا ارگانی نیست
سعی کردم واقعیتها رو بگم همین و بس !..پایان خوش

 

jarمستقیم»1332صفحه

jar مستقیم

apkمستقیم»اندروید تبلت

epubمستقیم» تبلت ایپد ایفون

pdfمستقیم»497صفحه

pdfمستقیم زیپ