دانلودرمان سرگردراتین نوشته  پانته آ

sarqord-ratinnegahdl-196x300

دانلودرمان سرگردراتین

خلاصه اززبان نویسنده رمان

خلاصه  اسم راتين : بخشنده. يكي از سرداران اردشير دوم ) راتین داستان من
سردار نیست یه سرگرد تنهاست
سرگردی که توی زندگیش همه چیزش رو بخشیده !

پ ن : دوستان این رمان مثلا جنایی پلیسی و البته کمی عشقی بید ! توهین به هیچ سمت یا ارگانی نیست
سعی کردم واقعیتها رو بگم همین و بس !..پایان خوش

 

jarمستقیم»۱۳۳۲صفحه

jar مستقیم

apkمستقیم»اندروید تبلت

epubمستقیم» تبلت ایپد ایفون

pdfمستقیم»۴۹۷صفحه

pdfمستقیم زیپ