دانلودرمان نفوذناپذیرنوشته ی ~Sea daughteR~

دانلودرمان نفوذناپذیر

 

نویسنده ی رمانهای اتفاق عاشقی…ارمغان تاریکی

این خلاصه:
رائیکا کردانی(kardani)سروان دوم دایره ی جنایی پلیس دختری نفوذناپذیر

و جدی اما با قلبی مهربان است،اما به خاطر شخصیت بیرونی وی بسیاری

او را نشناخته اند.رائیکا ماموریت میگیرد برای متوقف ساختن یک گروه

قاچاق انسان به این گروه وارد شود ودر این راه باید……پایان خوش..قشنگه..باامتیازبالای ۲۰۰وتشکرهای بالای ۳۰۰درهرپست

ژانر:پلیسی،جنایی و عضو جدا نشدنی عشقی…

pdfمستقیم زیپ»۵۷۴صفحه

pdfمستقیم(بدون زیپ )

epubمستقیم زیپ(تبلت،ایپد،ایفون)

apkمستقیم زیپ(اندروید،تبلت)

jarمستقیم»۲۰۰۳صفحه::::جدید

 jarغیرمستقیم