دانلود رمان ابریشم و عشق اختصاصی یک رمان

دانلود رمان ابریشم و عشق اختصاصی یک رمان

 

 دانلود رمان ابریشم و عشق اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه داستان:

دانلود رمان ابریشم و عشق  بهراد پسر استاد همایون صدر نائینی برای برآورده کردن آخرین خواسته ی پدرش که بافتن فرش ابریشم از طرحیه که پیش از مرگش کشیده مجبور میشه به کاشان بره تا با بافنده ای که مورد نظر پدرشه قرار داد ببنده.استاد رحیمی یکی از بافندگان مشهور فرش در کاشان بوده که به علت بیماریه آرتروز دو سالی میشه دست از کار کردن کشیده وبا خانواده ش زندگیه سختی رو میگذرونه

رمان های دیگر ما:

نام رمان : ابریشم و عشق

نویسنده : لیلین

نویسنده رمان دخترشمالی..رمان کسی  شاید شبیه من

.بهراد اونو پیدا کرده وبا دادن پیشنهاد دستمزد بالا سعی میکنه استاد

رحیمی رو راضی کنه.اما استاد به دلیل بیماری قادر به انجام چنین کاری

نیست.ولی چون مبلغ پیشنهادی قرار داد بالاست گلاره دختر استاد

،با جسارت پا جلو میذاره ومی خواد که اون فرش رو ببافه…پایان خوش..قشنگه…

اگر ما،خودرا دوست نداشته باشیم،هیچ کس دیگری
نیز مارا دوست نخواهد داشت

نگرانی یعنی تباه کردن لحظه های کنونی زندگی برای
چیزی درآینده که هیچ امیدی به آن نیست

همیشه قرار نیست بقیه جوری فکر کنند که ما دوست
داریم.این حق بقیه است که جوردیگری فکرکنند

هرچه به افراد و اشیاء وابستگی کمتری داشته باشید،
درسفرزندگی با موانع کم تری روبرو خواهید شد

افکارتان را با دقت انخاب کنید زیرا آن ها تا حد بسیار
زیادی تعیین کننده محتوای کل زندگی شما هستند

انسان وقتی بلند حرف می زند،صدایش را می شنود
ولی اگر آرام صحبت کند،به حرفش گوش می دهند

افکارتان را با دقت انخاب کنید زیرا آن ها تا حد بسیار
زیادی تعیین کننده محتوای کل زندگی شما هستند

انسان وقتی بلند حرف می زند،صدایش را می شنود
ولی اگر آرام صحبت کند،به حرفش گوش می دهند

قسمت دانلود

  • لینک دانلود پاک شده است

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:

رمان هایی که پیشنهاد میشود