دانلود رمان اجی های دو قلو شر و شیطون

 

دانلود رمان اجی های دو قلو شر و شیطون

 

 

 خلاصه:

دانلود رمان اجی های دو قلو شر و شیطون درباره تو خواهر دوقلوشیطون ک هر کدوم با ی ماجراهایی با امیرعلی وماکان اشنا میشن ..خوندن ک شما هرروز با کاراتون نمیزارید بچه ها با ارامش درس اشونا بخونهوای خداحالا چیکارکنماهاهان ..ی دفعه جیغ زدم وایی خانم پرورش

رمان های پیشنهادی  دیگر ما:

(کتابداروه میگم باو)قیافه اما شبیه ادمهای وحشت زده کردم و گفتم:س

..و..سو..سوسک ..ی دفعه جیغ همه ی دخترایی ک تو کتابخونه بودن دراومد.

الهه ام ک همیشه پشتم بودگف وای اره خانم پرورش واس

همین الهام جیغ زدشما چرا دعواش میکنید ..تقصیر شماس ک اینجا سوسک داره

هاها ی لبخند شیطانی اومد رو لبم زود پس اش زدم کتابام انداختم

تو کوله دس الهه گرفتم در مقابل چشا بهت زده پرورش دویدم

بیرون کتابخونه ..همینکه پام ب خیابون رسید زدم زیرخنده الهه ام

از خنده من خنده اش اومد خندید هرکی هم رد میشد سرشا تکون میداد..

پارت دوم

وااای خدا مردم از خنده درحال خنده بودم ک ی چی خورد تومخم

?واه کی بود؟؟ چیشد؟؟ کی زد ؟؟نکنه بلای اسمانی نازل شده

..دهنما باز کردم ک جیغ بزنم ک الهه فهمید میخواهم جیغ بزنم دستشا گذاشت رو دهنم

الهه:الی بیشعور خبرمرگت چرا خانم پرورش گذاشتی سرکار هیی بمیری تو…?

سرما بلندکردم ک دوتا فحش ابدار ب الهه بدم ک دیدم بههه ماشین پیرخرفته جلوی شرکته..?

الهام‌:الهههههه الههههههه …

الهه:ها چ مرگته

الهام :الهه ببین ماشین پیرخرفته جلوی شرکته میگی چرا نبردتش تو پارکینگ..هااا..

الهه چشای گاویشا ریزکرد و ماشین نگاه کردو

گفت :راس میگی اه ..

الهام:اهوووم ..الهه جووونم میایی بریم ی سروگوشی اب بدیمم

الهه چشاش دراومد بخاطر

 

در حال تایپ در انجمن :

رمان آندر باس | نگار ۱۳۷۳

رمان از فراموشی تا عشق | hannaneh20

رمان بقا: مرگ دوباره! | Fatemeh.M

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید