دانلود رمان از ما بهترون۴

230 8 - دانلود رمان از ما بهترون4

 

 

خلاصه:

از ما بهترون چهار ، ادامه ی مجموعه رمان های از ما بهترونه. در جلد اول آنیا به کمک سازمانی که بهش اصول نظامی گری رو آموزش داده ؛ وارد دنیای از ما بهترون می شه و بهش کمک می شه تا به هدفش برسه. در جلد دوم گذشته ی آنیا قبل از خروج از دنیای از ما بهترون و مشکلات شخصیش مرور می شه و کم کم شخصیت واقعی افراد داستان مرور می شه. جلد سوم، تقدیر متفاوت آنیا رو نشون می ده و در حالی که آنیا تبدیل به تاثیر گذار ترین فرد دنیای خودش شده، سیر مدرن شدن اسپرایت سیتی رو شرح می ده .

نام رمان : از ما بهترون ۴ نام نویسنده : zahrataraneh ویراستار:shaparak20 ژانر رمان : تخیلی ، گمانه زن

طراح : نفیس امیدوارم اگر پیام مفیدی توی این نوشته هست ؛ بتونه برای بقیه الهام بخش باشه و اگر هم پیام بد و منفی ای رو به دنبال خودش داره، با معکوس کردن، مایه ی عبرت باشه ؛ و در صورت خنثی و بی فایده بودن ؛ کنار گذاشته بشه و برای همیشه در مرداب فراموشی غرق بشه . در اوج و قلّه ی زندگیم، درست در سن هیجده سالگی، هاله ای سنگین از غمی ناگوار ، روی زندگی همواره راکدم افتاد و هر لحظه در فکر ویران کردن و به فنا رسوندن منه . این هاله هر چیزی که هست من رو به دنبال پیدا کردن کور سویِ امیدی

نام رمان : از ما بهترون ۴ نویسنده : zahrataraneh ژانر : تخیلی ویراستاران : shaparak20 تعداد صفحات کتاب : پی دی اف۱۳۴ جار ۲۰۰۸ منبع تایپ رمان : http://forum.negahdl.com/threads/91360/

دانلود رمان