دانلود رمان اوج خوشبختی

 

دانلود رمان اوج خوشبختی نوشته ریما کاربر یک رمان

 

 

خلاصه داستان:
دانلود رمان اوج خوشبختی پریسای داستان دختریست معمولی از خانواده معمولی که خیلی زود شاهزاده سوار بر اسب رویاهایش را می یابدوتصورش این است که به یک نقطه رسیده به نقطه اوج خوشبختی اما……..پایان خوب…۵۹۲صفحه موبایل پریسای داستان دختریست معمولی از خانواده معمولی که خیلی زود شاهزاده سوار بر اسب رویاهایش را می یابدوتصورش این است که به یک نقطه رسیده به نقطه اوج خوشبختی اما……..پایان خوب

پیشنهاد ما به شما

دانلود رمان خواب های من

دانلود رمان حریف سرنوشت نمیشی

دانلود رمان تحفه نجس

  نوشته ریما برای موبایل وکامپیوتر
پریسای داستان دختریست معمولی از خانواده معمولی که خیلی

زود شاهزاده سوار بر اسب رویاهایش را می یابدوتصورش این است

که به یک نقطه رسیده به نقطه اوج خوشبختی اما……..پایان خوب…۵۹۲صفحه موبایل

رمان اوج خوشبختی  نوشته ریما
پریسای داستان دختریست معمولی از خانواده معمولی که خیلی زود شاهزاده

سوار بر اسب رویاهایش را می یابدوتصورش این است که به یک نقطه

رسیده به نقطه اوج خوشبختی اما……..پایان خوب…۵۹۲صفحه موبایل

تاحالا شده حس کنی پرنده ای؟ مثل یه پرنده آزاد و رها و بی دؼدؼه..یه پرنده خوشبخت که به پرنده
بودن خودش میباله؟ اما همین که با سرخوشی به بالاترین اوج پرواز میرسی طوفان تو رو در بر میگیره
و احاطه میکنه… هر چقدر بال میزنی تا برجهت مخالؾ طوفان پرواز کنی نمیتونی.و در آخر نا خواسته
و ناباورانه اسیر چنگهای طوفان میشی..اونجاس که آرزو میکنی کاش پرنده نبودم
!
با صدای عاقد همه ساکت به من خیره شدند چشمانم زیر نگاه خیره بقیه روی آیه های مقدس سوره نور
بود ولی تمام فکرم به تحقق رویاهایم بود رسیدن به تنها عشق زندگیم: مهرداد
.
قرار بود تا چند دقیقه دیگر من مال او شوم و او مال من تا اخر عمر تا زمانی که نفس میکشیم این همان


این مطلب را به اشتراک بگذارید