دانلود رمان اگر عشق فریاد کند نوشته بی ریا ۶۳ کاربر نودهشتیا

 

دانلود رمان اگر عشق فریاد کند

خلاصه:

دانلود رمان اگر عشق فریاد کند در مورد عشقی هست که میشه گفت به نوعی ممنوع حساب میشه . اما چنان در دل دو طرف جوانه می زنه که ممنوعیتش را فراموش می کنند و برای رسیدن به هم هر کاری می کنند . اما مشکلاتی بر سر راه دارند که بر می گردد به زندگی گذشته ی دختر . که باعث میشه از هم دور بمانند و ….. پایان خوش
 

قسمتی از داستان:
“وقتی درکناراوازباغ پدربزرگ خارج شدم بی آنکه سردی وسوز هوا راحس کنم تمام تنم ازحضور او گرم بود.
…..آنقدرگرم که حس کردم صورتم کاملاًسرخ شده….درسکوت راه می رفتیم. نگاه او بود که به سویم برگشت وحتماً سرخی چهره ام بود که براش عجیب بودایستاد و من نیز مقابلش ایستادم.
دستش راروی پیشانی وگونه ام گذاشت : توتب داری؟
شرمگین وخجل ازتماس دستش، سرم راپایین انداختم : نه………حالم خوبه. فقط یه کم گرمم شده.
بیشتر تعجب کرد: تو این هوا؟ معلومه خوب نیستی .
گفتم : باورکنیدحالم خوبه . هیچ مشکلی هم ندارم .
وبه راه افتادم .دوباره درکنارم جای گرفت گفت: همیشه تو روزهایی که برف اومده وهوا اینقدرسرده اینطورگرمت میشه؟ حرفش لبخندی برلبانم نشاند. گفت:خیلی عجیبه…..یاببینم نکنه عصبانی هستی؟ اینبارخندیدم: نه…..واسه چی عصبانی باشم؟ شانه بالا انداخت : نمیدونم ……..ازاینکه بامن اومدی بیرون .
با لبخند و یک حس خوب گفتم : مگه اجبارم کردین؟”

با لبخند و یک حس خوب گفتم : مگه اجبارم کردین؟” در اره

قسمت دانلود

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید