دانلود رمان بامن بمان ⭐️

خلاصه :

دانلود رمان بامن بمان راجع به دختریه که بعد از ۶ سال برمیگرده ایران تا به کشورش خدمت کنه و به طور جالبی تو یک شرکت مشغول به کار میشه و اتفاقاتی براش میفته که جالبه….پایان خوش..۷۳۵صفحه موبایل راجع به دختریه که بعد از ۶ سال برمیگرده ایران تا به کشورش خدمت کنه

رمان با من بمان

نوشته soratyrooz

خلاصه کتاب:راجع به دختریه که بعد از ۶ سال برمیگرده ایران

تا به کشورش خدمت کنه و به طور جالبی تو یک شرکت مشغول

به کار میشه و اتفاقاتی براش میفته که جالبه….پایان خوش..۷۳۵صفحه

موبایل راجع به دختریه که بعد از ۶ سال برمیگرده ایران تا به کشورش

دانلود رمان بامن بمان

دانلود رمان بامن بمان

 

خدمت کنه و به طور جالبی تو یک شرکت مشغول به کار میشه و اتفاقاتی براش میفته که جالبه….پایان خوش.

و به طور جالبی تو یک شرکت مشغول به کار میشه و اتفاقاتی براش میفته که جالبه….پایان خوش..

بالاخره بعد از کلی انتظار، هواپیما به زمین نشست من سر از پا نمی شناختم…

وارد سالن اصلی شدم و نگاهی به جمعیت انبوه سالن کردم
ناخوداگاه لبخند روی لبم نشست. من کیانا نیازی، بعد از شش سال از فرانسه

به ایران برگشته بودم… به سمت جایی رفتم که باید وسایلمو
تحویل می گرفتم بالاخره وسایلمو که حاوی دو  رمان اجتماعی  تا چمدون بزرگ آبی و یک ساک دستی

متوسط بود، برداشتم و به سمت خروجی راه افتادم…
به این فکر کردم که به مامان زنگ بزنم یا نه؟ گوشیمو در آوردم و نگاهی به ساعت کردم

… پنج و نیم صبح بود… نه گناه داره چرا اول
صبحی بیدارش کنم؟ ؼافلگیرش کنم بهتره… اومدم بیرون و با چشمم دنبال تاکسی گشتم،

همین جور که داشتم دور و برم رو نگاه می کردم،
محکم به یک نفر برخورد کردم و چند قدم رفتم عقب تا بتونم ببینم طرؾ کی بود؟

یا خدا این دیگه کی بود؟ چقدر خوشگل بود! پوست سفید،
 

پیشنهاد ما به شما:

دانلود رمان خانم مدیر عامل

رمان ازدواج به سبک دزدی | n.ghasemi

رمان سلطه‌گران_کتاب برگزیده‌ی سیاهی | phantom.hive

رمان شیاطین هم فرشته اند | roro nei30

 

4.7/5 - (53 امتیاز)

منتشر شده توسط :PARISA در 2545 روز پیش

بازدید :7741 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر