دانلود رمان بلو بری نوشته Mahnaz.mlvکاربر یک رمان

دانلود رمان بلو بری نوشته Mahnaz.mlvکاربر یک رمان

 

دانلود رمان بلو بری

 

خلاصه:
دانلود رمان بلو بری درمورد دختری ب نام تبسمه که وقتی ۱۷سالش بوده و سن کمی هم داشته پیش پدرومادرشو میکشن ب دلیل اینکه پدرش یکی از سرهنگای ماموریت خیلی مهم بوده. تبسم با کمک سرهنگ نادری ک دوست نزدیک پدرش بوده ب دانشگاه میره و مدرک مترجمی زبان خارجه رو میگیره و تو اداره ی اگاهی هم بهش درجه ی ستوان یکم رو میده.
تبسم تو دانشگاه با دختری بنام آرام آشنا میشه ب دلیل صمیمی بودنشون و نداشتن جای آرام تصمیم میگیرن تو ی خونه باهم زندگی کنن.مالکه خونه بخاطر بیماری همسرش مجبور میشه بره خارج از کشور و تنها کسایی ک میمونن ایران,بچه هاشون آرتا و امیره.


آرام و امیر از بچگی باهم دوست بودن و با دیدن هم این دوستی عمیق تر میشه ولی این دوستی با مخالفت های شدید پدر آرام قرار میگیره.
بنا ب دلایلی تبسم مجبور میشه با آرتا ک شخصیتاشون کاملا باهم فرق داشته کار کنه
فکر میکنین آرتا و تبسم میتونن باهم کار کنن!؟؟

امروز چ روزه خسته کننده ای بود,ای بابا پیش سرهنگ ناردی هم نرفتم این مهسام ک هیچی از زبان حالیش نمیشه ی
گرامرو باید صدبار توضیح بدی واسش ولی خب پول خوبی میده.خب دیگه غر زدن بسه برم خونه دروکه باز کردم با چهره
زیبای آرام روبرو شدم
_سلام چطوری تبسم!؟
_سلام مرسی تو خوبی!؟
_اوهوم چرا انقد دیر اومدی خونه!؟
_اخه کارم با مهسا خیلی طول کشید راستی ترمه کجاس!؟!!
_اها.خوابه.حالا بیا یچیزی بخور.
_باشه لباسامو عوض کنم میام.
لباسامو عوض کردم به به عجب غذایی درس کرده این آرام خانوم.
راسی خودمو معرفی نکردم من تبسم ۲۰

 

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..