دانلود رمان بلو بری نوشته Mahnaz.mlvکاربر یک رمان

 

دانلود رمان بلو بری

 

خلاصه:
دانلود رمان بلو بری درمورد دختری ب نام تبسمه که وقتی ۱۷سالش بوده و سن کمی هم داشته پیش پدرومادرشو میکشن ب دلیل اینکه پدرش یکی از سرهنگای ماموریت خیلی مهم بوده. تبسم با کمک سرهنگ نادری ک دوست نزدیک پدرش بوده ب دانشگاه میره و مدرک مترجمی زبان خارجه رو میگیره و تو اداره ی اگاهی هم بهش درجه ی ستوان یکم رو میده.
تبسم تو دانشگاه با دختری بنام آرام آشنا میشه ب دلیل صمیمی بودنشون و نداشتن جای آرام تصمیم میگیرن تو ی خونه باهم زندگی کنن.مالکه خونه بخاطر بیماری همسرش مجبور میشه بره خارج از کشور و تنها کسایی ک میمونن ایران,بچه هاشون آرتا و امیره.


آرام و امیر از بچگی باهم دوست بودن و با دیدن هم این دوستی عمیق تر میشه ولی این دوستی با مخالفت های شدید پدر آرام قرار میگیره.
بنا ب دلایلی تبسم مجبور میشه با آرتا ک شخصیتاشون کاملا باهم فرق داشته کار کنه
فکر میکنین آرتا و تبسم میتونن باهم کار کنن!؟؟

امروز چ روزه خسته کننده ای بود,ای بابا پیش سرهنگ ناردی هم نرفتم این مهسام ک هیچی از زبان حالیش نمیشه ی
گرامرو باید صدبار توضیح بدی واسش ولی خب پول خوبی میده.خب دیگه غر زدن بسه برم خونه دروکه باز کردم با چهره
زیبای آرام روبرو شدم
_سلام چطوری تبسم!؟
_سلام مرسی تو خوبی!؟
_اوهوم چرا انقد دیر اومدی خونه!؟
_اخه کارم با مهسا خیلی طول کشید راستی ترمه کجاس!؟!!
_اها.خوابه.حالا بیا یچیزی بخور.
_باشه لباسامو عوض کنم میام.
لباسامو عوض کردم به به عجب غذایی درس کرده این آرام خانوم.
راسی خودمو معرفی نکردم من تبسم ۲۰

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید