دانلود رمان بهشت کوچک من اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان بهشت کوچک من اختصاصی یک رمان

خلاصه :

دانلود رمان بهشت کوچک من  مریم به عنوان روانپزشک در یه بیمارستان روانی کار میکنه … اون در زندگیش ناملایماتی رو تجربه کرده و با آشنا شدنش با شخصی در بیمارستان مسیر زندگیش به طور کل عوض میشه .. ……. مریم به عنوان روانپزشک در یه بیمارستان روانی کار میکنه … اون در زندگیش ناملایماتی رو تجربه کرده و با آشنا شدنش با شخصی در بیمارستان مسیر زندگیش به طور کل عوض میشه .. …….

دانلود رمان بهشت کوچک من اختصاصی یک رمان

قسمتی از رمان:

مامان… مامان؟
بله؟ چی شده مریم جان؟ اوا خاک بر سرم چرا هنوز آماده نشدی مادر؟ حمید پایین منتظرته
الان میرم .. صدات زدم که بگم موهامو برام ببافی اینطوری که دورمه کلافم میکنه


همینطور که مادرم تند تند موهامو میبافت یه دفعه

صدای هق هقش هم بلند شد… با تعجب به طرفش

برگشتم و با دیدن اشکاش که روی صورتش جاری بود دلم

گرفت همینطور که مادرم تند تند موهامو میبافت

یه دفعه صدای هق هقش هم بلند شد

… با تعجب به طرفش برگشتم و با دیدن اشکاش

که روی صورتش جاری بود دلم گرفت بغلش کردم و زیر گوشش گفتم:

– مامان خوشگلم دوباره که شروع کردی..

به قول خودت این کارا شگون نداره ها.. مثلا من

دارم میرم ماه عسل … سفر قند هار که نمیرم زود

برمیگردم در ضمن فکر نکنی من مثل بقیه دخترا

بعد ازدواجم میشینم توی خونه ها من وقتایی که حمید خونه نیست مدام ور دل خودتم عزیزم..
وا خاک بر سرم یعنی چی دختر؟ میخوای بیای

اینجا قدمت سر چشمم ولی دیگه یه کاری نکن که شوهرت کلافه بشه ببینم نکنه از شوهرت بزنی به خاطر ما

دانلود رمان بهشت کوچک من اختصاصی یک رمان

 

قسمت دانلود رمان

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید