دانلود رمان تاوان بی قراریهایت اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان تاوان بی قراریهایت اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه رمان:
دانلود رمان تاوان بی قراریهایتدر مورد ” تاوان بی قراری هایت “ باید بگم موضعش کمی تا قسمتی تکراری اما به سبکی جدید ! شخصیتایی کاملا متفاوت و زندگی متفاوت تر از عاشقم کن ! ! !من خودم به شخصه از این سبک رمانا دوس دارم و خواننده های سایتم این و ثابت کردند پس اینقدر به این سبک اعتراض نکنید ! !هر چند من هدفم ایجاد همچین سبکی نبود فقط اقتضای داستانه که البته مثل عاشقم کن یا رمانای دیگه تا آخر این طور پیش نمی ره !

خلاصه : داستان در مورد دختری به اسم یغماست که برادرش طی یه اتفاقاتی

با مزاحمش درگیر می شه مزاحم کشته و برادرش قاتل محسوب می شه وقتی

همه اعضای خانواده برای رضایت پیش قدم می شند و نتیجه نمی گیرند یغما

پیش قدم می شه طبق خواست بردار بزرگ مقتول ازدواج یغما با برادر دختر

بازش فرنود شرط بخوشده شدن یغماست …..۱۵۸۵صفحه پرنیان…پایان خوش

 

از زبان نویسنده رمان:

در مورد ” تاوان بی قراری هایت “ باید بگم موضعش کمی تا قسمتی تکراری اما به سبکی جدید ! 

شخصیتایی کاملا متفاوت و زندگی متفاوت تر از عاشقم کن ! ! !

من خودم به شخصه از این سبک رمانا دوس دارم و خواننده های سایتم این و

ثابت کردند پس اینقدر به این سبک اعتراض نکنید ! !هر چند من هدفم ایجاد

همچین سبکی نبود فقط اقتضای داستانه که البته مثل عاشقم کن یا رمانای دیگه تا آخر این طور پیش نمی ره !

قسمت دانلود

به طرف آشپزخونه حرکت کردم که سوگند خانم (خدمتکارمون)

برام صبحانه آورد. بعد از خوردن صبحانه رفتم بالا یه شلوار قهوه ای بایه مانتوی کرم پوشیدم

مقنعه مشکیم رو سرم کردم.سوییچ رو برداشتم و دبرو که رفتیم.

_مامی من رفتم. کاری باری؟

مامان _کار نه ولی بار چرا.

_اعههه. من رفتم. بعد از پوشیدن کتونیم از خونه زدم بیرون و

سوار اسپرتیش خوشملم شدم. بعد حدودا یک ربع رسیدم شرکت که محمدی (منشیم) جلوم سبز شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید