دانلود رمان تمام سهم من از تو  نوشتهM&M

 

دانلود رمان تمام سهم من از تو

 

خلاصه:

دانلود رمان تمام سهم من از تو داستان از آنجایی آغاز میشود که دختر و پسری(مریم و مهرداد) عاشق هم بودند و برنامه ی ازدواج باهم ریخته بودند،اما مخالفت پدر و وجود سرسختی بیش از حد پسر عموی مریم و اصرار بی دلیل و مشکوک پدرش برای ازدواج با او، موانع زیادی برای آنها ایجاد میشود و از همه بدتر اینکه مریم و مهرداد هم بینشان شکراب میشود تا این که………پایان خوش

پیشنهاد ما به شما

رمان به آبی اسمان | banoo.f

رمان جادوگر نادان | سیدمظفر حسینی

قسمتی از داستان:

از ماشین پیاده شدم و کوله ای رو که یه وری انداخته بودم رو، ر

وشونه ام جابجا کردم و پول تاکسی رو دادم. با عجله به سمت

سالن انتظار دویدم و پله ها رو دو تا یکی کردم هوا اونقدر سرد بود

که گونه ها و بینیم سرخ شده بود. پاهام از شدت سرما سست

شده بود. وارد سالن انتظار شدم هوای سالن نسبتا گرم بود و

حس خوبی بهم می داد. همون طور که اطراف رو نگاه می کردم

و دنبالش می گشتم ، با ناامیدی نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم،

نخیر نیومده بازم باید مثل همیشه سه ساعت منتظر آقا وایسم بعد

هم که اومد باید کلی نازش رو بکشم ! اَه…. رفتم یه گوشه،

یه صندلی خالی پیدا کردم و سریع نشستم گوشیم رو درآوردم

و  با ناخن های بلند لاک زده ام شروع کردم به اس ام اس دادن. یه خانم نسبتا مسن که موهاش رو بلوند کرده بود و توی اون هوای سرد یه دامن کوتاه قرمز مشکی در ارع

قسمت دانلود

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید