دانلود رمان حسرت ابدی ⭐️

خلاصه:
دانلود رمان حسرت ابدی داستان دختری به نام آیدا که عاشق پسر نامادریش میشه اما سام به دلیل یه راز که از نو جوونی با خودش داره از اون دوری میکنه… ژانرش عاشقونه اس!….پایان خوش..۴۹۲صفحه موبایل

نگاهی به دور و ور انداختم کلاس بعد از ظهرم تازه تموم شده بود. طبق قولی که بهش داده بودم
منتظرش مونده بودم بألاخره بعد از ۲۰دقیقه امد با همان مزدا ۳نقرهای که به مناسبت تولدش بابا براش
خریده بود به منم قول داده بود که امسال برای جشن ت

ولد ۲۰سالگیم یه ماشین واسم بخره ماشینش
بالأخره جلو پام ترمز کرد سرمو آوردم داخل ماشینو گفتم: سلام

سحر جون چه افتخاری دادین اومدین
دنبال ما؟ سحر همسره پدرم که طی این ۳سال با هم زندگی میکردند

سحر یکی از اون لبخند شیریناشو
زد و گفت: بیا بالا دخترم درسو دانشگاه چطور بود؟ در حالی که

دانلود رمان حسرت ابدی

دانلود رمان حسرت ابدی

 

درو باز می کردمو خودمو روی
رمان عاشقانه صندلی مینداختم با لحن کشداری گفتم: توپ انقدر که دلم میخواست شوتش کنم.
سحر: هنوزم واسه زبانتون استاد ندارین؟
به سادگی گفت که: نه میگن هفته دیگه میاد طرؾ اون ور ابیه.
سحر: پس همه رفتین تو فکر مخ زدن.
_اوهو کی میخواد با یخ مرد ۶۰ساله ازذواج کنه؟ مگه همه مثل تو ب

ه کم قانعن که با ۶۰ساله ازدواح
کنن؟
سحر: نامرد اخه بابات که ۴۷سالشه.
با بیخیالی شانهای بالا انداختم و گفتم: اخلاقش که مثل ۶۰سالهاست.

بعد با شیطنت اضافه کردم: نکنه
بهرام خان فقط جلو جمع اینجوریه؟
سحر خندهای صدا دار کرد و بعد در حالی که میگفت از دست

تو ماشینو روشن کرد و به راه افتاد.

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان جدایی بین من و تو

دانلود رمان متولی عشق

رمان عشق مبارز من | مریم سالاری 

رمان سراب رد پای تو | مریم علیخانی

رمان وقتی که نبودی | Moaz17

امتیاز شما به این رمان

منتشر شده توسط :PARISA در 2439 روز پیش

بازدید :1912 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر