دانلود رمان خانم زبون دراز

 

دانلود رمان خانم زبون دراز

 

 

خلاصه:

دانلود رمان خانم زبون دراز  من حال این پسره ی یالغوز نگیرم دریا نیسم اقیانوسم اِاِاِپسره ی سه نقطه برگشته به من میگه بیا فرقونت جمع کن خوب شد جوابش دادما منم گفتم خوبه من همین فرقون دارم حالا اینجای ماجرا آقا دیدم ریموت زد رفت کنار یه کوپه وایساد به به عالم ضایعگی خودش هوایی داره وای یاد پوزخندش که میفتم ولی من بادی نیسم که با این بیدا بلرزم اَی ددم یاندی اِشتب شدا

پیشنهاد می شود

دانلود رمان عروس اجباری

دانلود رمان خاتمه بهار

دانلود رمان نانحس 

خلاصه منم پوزخند زدم به ماشینش اشاره کردم و گفتم باشه بابا فهمیدم تو هم فرقون داری

تا اینو گفتم مث خر وحشی اهم اهم گاو وحشی شد یا حضرت هاشم

گفت به ماشین من میگی فرقون گفتم اِوا ببخشید گاری خوبه دیگه

مهلتش ندادم و رفتم سمت ??? سفیدم که مث رخش خوابیده بود و گازش گرفتم سمت خونه

تارسیدم خونه مث همیشه لحنم لاتی کردم و صدام انداختم پس کلم

آهای منزل کوجایی

دانلود رمان خانم زبون دراز

زن کجا رفتی در همین حین مادر گرام ملاقه به دست از اشپزخونه اومد و با عصبانیت بهم زل زد

منم که همیشه ازمرحله شوتم نیشم باز کردم و باهمون لحن گفتم احوالت جفت و جور است تا اینو گفتم مامانم با ملاقه گذاشت دنبالم

یا امامزاده هوشنگ الفرار

حالا مگه کوتاه میومد جلو در بودیم که مامانم ملاقه برد بالا بکوبه تو سرم که در باز شد

و دو داداش بنده دایان و داران تشریف فرما شدن منم در رفتم و ملاقه روی سر مبارک دایان فرود دانلود رمان خانم زبون دراز

اومد وای داشتم میپکیدم موقعیت مناسب دیدم و یواشکی جیم شدم تو اتاقم

رفتم سمت گوشیم به به مخاطب خاص من یار همیشگی من پیام داده بود قربونش برم ایرانسل بود همیشه به یادمه

یعنی مردم دوست دارن ما هم خر داریم وای یعنی دوست داریم سال تا سال اون صاب مرده

شماره من نمیگیره چه کنیم که خراب رفاقتیم هی

بذار یه زنگ بکشیم واس معصومه

جانم عزیزم

دانلود رمان خانم زبون دراز

ایزی دیزاین

عععععععععققق

کوفت

خاک بر سر منو با کدوم خری اشتباه گرفتی

برو بابا

زن بابا

هیششش پیشش

راستی من نیومدم دانشگاه چیکارا کردی

هی دست رو لوزالمعدم نذار که داغه دانلود رمان خانم زبون دراز

چرا

محض آرا

دریا

بی دریا شی ایشالله منم کل ماجرا رو تعریف کردم

نه

آره

چه صحنه هایی آره جای تو فضول کم بود

بی ادب

بابا باادب خب دیگه مزاحم نشو شرت کم

دریا خیلی بیشعوری خوبه خودت زنگ زدی

حرف نباشه قربونم بری

بای

زهرمارو بای خدافس

بعداز اینکه با این خل و چل حرفیدم دیدم این حندق بلا خیلی داره ویبره میره

تصمیم گرفتم از پناهگاه بیام بیرون کلا من تو زندگی تصمیم های بزرگی میگیرم بعدازاینکه

با بدبختی اومدم تو آشپزخونه رفتم سر یخچال عشخم درشو که باز کردم تا چشمم

به قورمه سبزی خورد دقیقا قیافم مثل لاک پشت شده بود مث عقب افتاده ها یه پرش کردم

دانلود رمان خانم زبون دراز

و ظرف رو برداشتم همونجا نشستم از خجالت شیکم در اومدم بعداز اینکه

سیر شدم بلند شدم که به پناهگاه برگردم آقا چشمتون روز بدنبینه تا ما لنگمون از آشپزخونه

گذاشتیم بیرون یک عدد دمپایی ابری سایز ?? به وزن ??گرم روی صورت اینجانب

فرود اومد وقتی از شک بیرون اومدم دیدم این دایان گور به گوری هرو کرش روهواست

منم که عمرا بدون تلافی کپم ببندم تا اومد برگرده نامردی نگردم با همون دمپایی

معروف یک طی یک ضربه انتحاری کوبیدم رو کتفش و در رفتم آخیش چقد حال میده ها دیدم زیادی دارم هذیون میگم گفتم بذار یه کم بکپم اهم اهم بخفتم

 

پیشنهاد می شود

 رمان جای مادرم زندان نیست | مریم علیخانی

 رمان کاش نبودم | مهلا جعفری

رمان به دنبال انتقام | Mahbanoo_A

این مطلب را به اشتراک بگذارید