دانلود رمان دختری با اسانس سیگار

دانلود رمان دختری با اسانس سیگار       خلاصه: دانلود رمان دختری با اسانس سیگار  داستان ما راجب دختری از جنس شرقه…دختری که از جنس سیگاره ..!دختری که مردونه بزرگ شد و مردونه زندگی کرد…ولی تنها مشکلش انتقامی بود که چشمانش را کورکرده بود ! و اما یک پسر…پسری که باچشمان سیاهش حسابی دل … ادامه خواندن دانلود رمان دختری با اسانس سیگار