دانلود رمان دختر دریا اختصاصی یک رمان

دانلود رمان دختر دریا اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان دختر دریا اختصاصی یک رمان

 

خلاصه رمان :

دانلود رمان دختر دریا اختصاصی یک رمان دختری از جنس دریا،درونش پر از آرامش. ولی وجودش را پر از تلاطم می کنند.داستان دختری که با پسرداییش نامزد میکنه . طی یک حادثه ساختگی این پسر از زندگیه دختر قصمون خارج میشه و دریا به دنبال واقعیته ماجراست.توی این راه دوست صمیمیش و دایی دوستش بهش کمک می کنن تا سوالات توی ذهن دریا جواب داده بشه.

رمان های دیگر ما:

نویسنده : fatemeh_noo

تعداد صفحات : ۷۳۶

ژانر :  درام , عاشقانه , غمگین

فقط نگاش کردم با خونسردی گفتم:به تو ربطی نداره.

دستشو بلند کرد یک کشیده زد به همون جایی که دفعه پیش زده بود.

کل بدنم یخ کرد،بجز صورتم که می سوخت از ضربه ای که خورده.

قلبم هر لحظه که به شهاب نگاه می کردم،خالی تر و یخی تر می شد.

دیگه ازش توضیح نمی خوام.

عقب گرد کردم، خواستم به سمت باغ برم که شهاب از پشت بغلم کرد و گفت:ببخشید،غلط کردم.

بوی الکل حالمو خراب می کرد و حرفای شهاب بیشتر حالمو بهم میزد.

_ولم کن.

_امکان نداره.می خوام بهت توضیح بدم.

_نمی خوام،هر چیزی که به تو مربوطه بوی تعفن میده.

_ولت کنم که بری وسط اون همه آدم هیز؟

با فریاد گفتم:اون آدمای هیز شرف دارن ،

با این حرفم وحشی شد و به سمتم حمله کرد.

بخاطر کفش های لعنتی پام پیچ خورد و افتادم.

_آیــــــــــی، پام،مردم.

شهاب با ترس زل زده بود به من، تو یک حرکت دستشو زیر پام انداخت و اون یکی دستشو دور کمرم حلقه کرد ،بلندم کرد و به سمت پله ها برد.

_کجا داری منو می بری؟

بدون جواب دادن به من به سمت

پیشنهاد می شود

رمان هوایی هوایت زمینی | غزل نارویی

رمان شیاطین هم فرشته اند | roro nei30

رمان شاهزاده ی گدا |ستاره حقیقت جو

 

لینک های دانلود

  • لینک های دانلود پاک شده است

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..