دانلود رمان دره ی بنفشه ها

 

دانلود رمان دره ی بنفشه ها

 

خلاصه ی رمان:

دانلود رمان دره ی بنفشه ها عزیزه آخرین فرزند از خانواده ای پر جمعیت است .که باجداشدن تدریجیخواهروبرادران ، بامادرش تنها می ماند. درخلال رمان داستانهایی شیرین اززبان مادر دخترک مانقل می شودکه برجذابیت قصه می افزایند . عزیزه علی رغم وجود مشکلات

رمان های دیگر ما:

قسمتی از رمان:

. تا بستان است .تابستان است وباز شهرمن ، مردم راازتمام نقاط سرزمینم ،

به خود می خواند تا بانفس فرح بخشش ، طراوت رابی دریغ برجانهای خسته ازگرما هدیه کند.

تابستان است وباز شهرمن ،تکه ای ازبهشت رابه روی ما می نمایاند

تابستان است، تن های داغ ،خنکای مرهم رادرباغ های باصفای

شهرمقدس ( آرتا ویل= شهرمقدس ) ( اردبیل )، می جویند درآنجا

که سکوت کوهسار،با ملودی زیبای شرشر آب چشمه ها وآواز پرندگان پر می زند

آنجاکه ، قله همیشه برفی و باشکوه سبلان ،ابرها راپاره کرد

وسربه آسمان می ساید. ودردامنه های سرسبزش ، گلهای رنگارنگ

،غوطه وردرمه ، ژاله بررخ ، شمیم بهشت را درهوا ،می افشانند.

صدای جیغ جیغ دخترکان وخنده های بلند پسربچه ها ، مراباخود

به گذشته می برد. گذشته ای که کودکانه هایم رادرخود داشت .

به هفت سالگی وخانه مادرم که به او (آنا جان ) می گفتیم. زنی پاکیزه وباسلیقه و فاضله.

 درحیاط بزرگ وباصفای خانه ،

بادوبرادرزاده هم سن وسالم مشغول خاله بازی هستیم

زیرهرکدام ازدرختها ، خانهء مهمانی ما می شود.

افسانه دختر برادر بزرگم ،تکیه بردرخت سیب ،اسباب بازی هایش رامی چیند.

شهره فرزندداداش دومی ، منزلش کنار درخت گیلاس صورتی ،است .

 

فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

نوشته شکوفه عصمت ا

دانلود  با فرمت pdf 

دانلود با فرمت apk 

دانلود  با فرمت java 

دانلود  با فرمت jad

دانلود  با فرمت java

دانلود  با فرمت epub 

منبع:رمانسرا

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

موضوع

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: