دانلود رمان دروغ دوست داشتنی

دانلود رمان دروغ دوست داشتنی

 

دانلود رمان دروغ دوست داشتنی

 

 

خلاصه :
دانلود رمان دروغ دوست داشتنی درباره ی دختریه که یه عشق ۶ ساله رو توی دلش داره و به هیچ وجه هم راضی به گفتنش نیست. بحث های این دختر و کل کل هاش رمان رو جذاب میکنه.«شروعی دوباره »صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم،بعد از کلی جست و جو

رمان های دیگر ما:

زیربالش پیداش کردم و جواب دادم:
– الو
– الو الو
– مگه لالی؟
– برهرچی مردم آزاره لعنت!
گوشی رو پرت کردم و دوباره خوابیدم،هنوزچند دقیقه ای نگذشته بود که دوباره زنگ زد.
تااومدم جواب بدم یادم افتادکه شب قبل گوشی رو کوک کرده بودم،به حواس پرتی خودم خندیدم و زنگ هشدار رو خاموش کردم و دوباره خوابیدم که سروصدای مامان بلند شد:

ندا …… ندا
– ندا بیداری؟ پاشو دیگه!
– مامان خوابم میاد بذار بخوابم.
– چی چی رو بخوابم پاشو ببینم مگه نمیخوای بری مدرسه؟
– آخه کی تابستون رفته مدرسه که من دومیش باشم؟!!
مامان اومد تو اتاق و پتو رو از روم کشید و گفت:
– تابستون چیه؟حالت خوبه؟ مثه اینکه خیلی تو این مدت بهت خوش گذشته؟!
– ………..
-پاشو اول مهــره! مگه دیروز با دوستات قرارنذاشتی؟ببینم میتونی این سال آخری منو دِق بدی؟
تا اینو گفت همچین ازجام پریدم که سرم محکم خورد به طبقه دوم تخت و ستاره و پروانه ها شروع کردن دورش چرخیدن!!

منتشر شده توسط :PARISA در 1624 روز پیش

بازدید :1071 نمایش

برچسب ها :

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..