دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

 

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

 

خلاصه:

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی وایییییی مامااااان مردم ای خدا چی میشد مثل بچه پول دارا یه ماشین لباسشویی داشتیم این لباسارو میشست نیلو:کم غر بزن الان این کلثوم ننه مرده میاد میگه آب و ببند پوووف باشه بابا کلثوم:آب و ببندین پول اجاررو درست حساب نمیدین یه سره هم آب و استفاد میکنین پتیاره ها

پیشنهاد ما به شما

دانلود رمان خواب های من

دانلود رمان حریف سرنوشت نمیشی

دانلود رمان تحفه نجس

زنیکه عین جن میمونه تا اسمش میاد ظاهر میشه

نیلو:باشه الان تموم میشه

ساغر:بچه ها سریع بشورین کلی از سبزی ها هنوز آماده نشده شب باید تحویلشون بدیم

_باشه

بد از این که لباسارو شستیم کاملا آویزون رفتیم سمت خونه

خونه که نه قوطی کبریت البته خداروشکر که یه سقفی بالا سرمون هست

سبزیارو پاک کردیم و بسته بندی کردیم قرار شد من برم تحویل بدم

_بفرمایین خانوم مقدم اینم سبزیهاتون

خانوم مقدم:چقد میشه؟

_قابلتون و نداره ۱۵تومن

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

خانوم مقدم:واااا چ خبره چرا انقدر زیاد میگیرین

اینا دیگه کی ان ۱۵تومنم پوله کمرمون شکست تا اینارو پاک کردیم

_خانوم مقدم دیگه ۱۵تومنم پولیه

۱۰تومن داد بهم گفت:همینقدر بیشتر ندارم و رفت داخل درو بست

اه باز این پسره جلو دره

صابر:به به سلام دریا

_کیشمیشم دم دارم، دریا خانوم

صابر: هع

بهش یه چشم غره رفتمو رفتم تو پسره پروووو

نیلو:این پسره ول چی میگفت

_مگه اون چیزی جز چرت و پرت میگه

ساغر:سبزیارو دادی

_آره بابا خسیس ۱۰تومن بیشتر نداد

نیلو:من موندم میخوایم سر برج پول اینو چجوری بدیم

_غصه نخور جور میشه ، شام چی بخوریم گشنمه

در یخچال باز کردم دیدم بعلههه شپشا دارن تو یخچال پشتک بالانس میزنن

عین گربه شرک داشتم با بغض یخچالو نگا میکردم خوب گشنمه

که نیلو و ساغر خندیدن

نیلو:اون جوری نکنا میام میخورمت

سرمو کج کردم و زل زدم بهش

_شوهره بیاد حالا دیگه بقیشو باهم صحبت میکنیم

ساغر:ای بی حیا

(دریا شوهر ندیده نیستااا فقط بچم یکم شوخه)

نیلو صداش و کلفت کرد

_اوووم من که از خدامه

دانلود رمان کل کلی دنیاتم و دنیامی

ساغر:اووووق بس کنین حالت تهوع گرفتم باوا

نیلو:چیه حسودیت شد توروهم میخورم

ساغر:عههه چندشا

_نیلو جونم

نیلو:جانم

_من گشنمه

نیلو:بیا منو بخور

_عهههه نیلو گشنمه

ساغر:کارد بخوره شیکمت بلندشو نیلو بریم یه چی بخریم تا دریا مارو نخورده

_بریم

رفتیم سه تا فلافل گرفتیم تا چشام به فلافل و خورد تقریبا شیرجه زدن روش گشنمه خوب

ساغر:به خدا همش مال خودته

_ساغر من میگم تو یکم چاق شدیا

ساغر:واقعا

دانلود رمان دنیاتم و دنیامی

_آره کم غذا بخور

ساغر بقیه فلافلشو گذاشت کنارش و بغ کرده نشست

یه لبخنده پلید زدمو فلافل و گرفتم دستم و گفتم

_اینو میبینید

ساغر و نیلو:آره

با چندتا گاز خوردمش اونام مات و مبهوت نگام میکردن

_دیگه نمیبینید

بعد از خوردن فلافلا رفتیم خونه تو جامون دراز کشیده بودیم

_عخیش سیر شدما

ساغر:نه ترخدا میخوای گرسنه هم باش سهم منو هم خوردی ، تو چرا چاق نمیشی هان

_حرص نزن من خدادادی مانکنم

نیلو :شاتاب شید دیگه

پیشنهاد ما به شما:

رمان ازدواج به سبک دزدی | n.ghasemi

رمان سلطه‌گران_کتاب برگزیده‌ی سیاهی | phantom.hive

رمان شیاطین هم فرشته اند | roro nei30

این مطلب را به اشتراک بگذارید