دانلود رمان سفر به دیار عشق اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان سفر به دیار عشق اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه رمان:
دانلود رمان سفر به دیار عشق اختصاصی یک رمان چهار ساله همه ازش متنفرن… پدر، مادر، برادر، حتی همه ی فامیل با نگاه های پر از نفرت دلش رو بدرد میارن… فقط و فقط به جرم بی گناهی، بی گناهی که تو دادگاه همه گناهکاره… تا اینکه بالاخره بعد از چهار سال غریبه ای رو میبینه که از هر آشنایی براش آشناتره یا شاید هم آشنایی که از هر غریبه ای براش غریبه تره… خودش هم نمیدونه ولی این میشه نقطه ی آغاز دوباره ای برای داستان زندگی اون…قشنگه..پایان خوش نویسنده رمان در آغوش مهربانی / رمان طولانی

پیشنهاد میشود

نام : سفر به دیار عشق

نویسنده :arameeshgh20

چهار ساله همه ازش متنفرن… پدر، مادر، برادر، حتی همه ی فامیل با نگاه های

پر از نفرت دلش رو بدرد میارن… فقط و فقط به جرم بی گناهی، بی گناهی ک

ه تو دادگاه همه گناهکاره… تا اینکه بالاخره بعد از چهار سال غریبه ای رو میبینه

که از هر آشنایی براش آشناتره یا شاید هم آشنایی که از هر غریبه ای براش غریبه تره…

خودش هم نمیدونه ولی این میشه نقطه ی آغاز دوباره ای برای داستان زندگی اون…قشنگه..پ

چهار ساله همه ازش متنفرن… پدر، مادر، برادر، حتی همه ی فامیل با نگاه های پر از نفرت دلش رو بدرد میارن…

فقط و فقط به جرم بی گناهی، بی گناهی که تو دادگاه همه گناهکاره…

تا اینکه بالاخره بعد از چهار سال غریبه ای رو میبینه که از هر آشنایی

براش آشناتره یا شاید هم آشنایی که از هر غریبه ای براش غریبه تره…

خودش هم نمیدونه ولی این میشه نقطه ی آغاز دوباره ای برای داستان زندگی اون…قشنگه..پ

چهار ساله همه ازش متنفرن… پدر، مادر، برادر، حتی همه ی فامیل با نگاه های پر

 

 

قسمت دانلود

لینک های دانلود پاک شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید