دانلود رمان طواف وعشق نوشته امیدوار اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان طواف وعشق نوشته امیدوار اختصاصی یک رمان

 

نام رمان: طواف وعشق 

نویسنده: امیدوار

خلاصه:

دانلود رمان طواف وعشق نوشته امیدوار اختصاصی یک رمان داستان درباره مردیه که به سبب حادثه ای عشقی که در ۲۵ سالگی براش رخ داده، تصمیم گرفته هرگز ازدواج نکنه… ولی بعد از ده سال که می خواد مشرف به حج عمره بشه مجبور میشه علی رغم میلش زنی رو…

نام رمان: طواف وعشق 

نویسنده: امیدوار

قسمتی از رمان 

با لباس احرام داخل ماشین نشسته بود و تکیه اش را به در ماشین داده و به ملیکا نگاه می کرد… از یاد اوردی دو ساعت پیش لبخندی بر لبانش نشست، طی عملیاتی داروهای او را تهیه نموده و طاها را پی نخود سیاه فرستاده بود!!…
قرص و لیوان اب را دست ملیکا داده و خود مشغول اماده کردن سرنگ برای تزریق ب۱۲ شده بود که اب به گلوی ملیکا پرید و مشغول سرفه شد…
هومن سریع به او نزدیک شده و یکی دو ضربه ارام به میان کتفش زد… وقتی حالش جا امد، پرسید:
– دارید چی کار می کنید؟!… می خواهید تزریقش کنید؟!!!

هومن ریز خندید و گفت:
– نه بابا!!… می خوام بعد اماده کردن سرنگ دارو رو تو هوا خالی کنم دوتایی بخندیم!!!… اینقده خوشگل دیده می شه!!!

ملیکا اخمهایش را حسابی در هم کشیده بود و گفته بود:
– جدی پرسیدم!!

هومن که همچنان به کار خودش مشغول بود، نگاهی به او کرد، جدی پرسیدم!!!!، اخ در کل این سوال می توانست جدی باشد؟!… سخت بود که هم خنده اش را کنترل کند و هم قیافه اش را جدی نشان دهد، گفت:
– ببینم فکر کردی می شنوم داروهات رو مصرف نکردی و بی تفاوت از کنارش می گذرم!… اصلا فکر کن ببین این، یه درصد هم امکان داشت!!

میان طواف خانه ات
جایی که من بودم و تو بودی و یک دنیا سکوت
چه ناشیانه دل را باختم
جایی بینه صفا و مروه ات
دل سپردم به یک نگاه

 

قسمت دانلود

به درخواست نویسنده / ناشر حذف شد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید