دانلود رمان عشق من تنهام نذار برای اندروید ،pdf

 

 

سالاااااام برمادرعزیز تر از جانم خوبی . سالم بر دختر گلم خوبی مامانی دانشگاه

خوبود بله….. مامان جونم ناهار چی داریم برو غذا مرد عالقتو پختم اخجججججون م

ن عاشق قورمه سبزیم رفتم تو اتاقم جلوی اینه وایسادم عادت دارم همین که از دانشگاه میام یه نگاه به خودم تو ایینه میندازم به خودم نگاه کردم قدم به نظر خودم خوبه ۱۷۰موهای خرمایی که تا پشت کمرم میرسه صورت گندمی چشمهای کاممال درشت که سبز-عسلی اند لب های صورتی و گوشتی دماغی که به صورتم خیلی میاد سال دومه دانشگاه ام رشته حسابداری ۲۱سالمه بسه دختر خودتو خوردی صدای مامان بود که منو به خودم اورد واااااخوب مامان ادم خوشگل باید خودشو نگاه کنه دیگه خوبه خوبه همبن که خودت از خودت تعریف کنی خندیدم

پیشنهاد می شود

دانلود رمان عروس جن اختصاصی یک رمان

خوب درد نیشتو ببند یه اخم غلیظ کردمو از کنارش گذشتم و رفتم تو حیاط وااای اخیش یه نفس عمیق کشیدمو رفتم ال به ال درختاشون وااای خیلی قشنگ بود درخت های کاج و بید مجنون خیلی قشنگ بود همینجوری داشتم راه میرفتم که یه صدایی اومد سریع برگشتم که رفتم توبغل یکی یا خدا یاحضرت عباس این کیه همینکه اومدم یه جیغ خوشگل بنفش جیغ بزنم صدا رادسینو شنیدم خوش میگذره خوشگلم وااای خدایا شکرت وااااای ۱۷ این چرا اینجوری منو چسبیده یه تکون خوردم که میشه کفت تقریبا خودمو از بغلش پرت کردم بیرونو با یه اخم غلیظ گفتم :خوش میگذشت اما همین که ریخت نحستو دیدم همه ی خوشی هام پرید اوه اوه فکر کنم خیلی عصبانی شد

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان عروس جن اختصاصی یک رمان