دانلود رمان عشق مساوی دردسر

 

دانلود رمان عشق مساوی دردسر

 

 

خلاصه:
دانلود رمان عشق مساوی دردسر دختری که به طور ناخواسته، با پسری توی فرودگاه که برخورد بدی باهاش داشته آشنا میشه و از قضا میفهمه پسر عمشه ! کم کم عاشق هم میشن.ولی بعد از عروسیشون توی ماه عسلی که قرار بود بهترین مسافرت عمرشون باشه اتفاقی میفته که همه چی بهم میریزه

 

رمان های دیگر ما:

با بیشترین سرعت ممکن لباس هام رو پوشیدم و از حمام نازنینم  بیرون زدم.

بدون اینکه نگاهی به سر و وضعم بکنم سریع از اتاق خارج شدم و سمت اتاق

شهریار رفتم. می خواستم ببینم حاضر شده یا نه .

چون مامان گفت سر ساعت هشت حاضر باشیم. ول من تازه که ساعت

یک ربع به هشت شد، از حمام بیرون زدم.یک در

کوچولو زدم و  سرم رو داخل اتاق بردم. شهریار جلوی آیینه ی قدی اتاقش

ایستاده بود و داشت دکمه های پیراهنش رو می بست..

«حاضری؟ای بترکی چی می شه مثل یک پسر حاضر بشی؟

همیشه ده دقیقه جلوتر حاضره.خرس گنده» 

رفتم داخل اتاق و شروع کردم : 

«ببین شهریار می ری پایین سر مامان رو یکم گرم می کنی تا حاضر بشم .باشه؟»

شهریار با چشم های گرد شده و متعجب زل زده بود به من .صداش زدم : « شهریار» 

جواب نداد وفقط با چشم هاش از بالا به پایین و برعکس به من نگاه می کرد.د

و بار دستم رو جلوی صورتش تکون دادم .وا اصلا داداش ما هم خل بود ها

کم کم داشت عصبیم می کرد .یهو خیلی بلند و با عصبانیت اسمش رو زدم :« شهریار» 

اونم اول به چشم هام نگاه کرد و بعد پقی زیر خنده زد.حالا نخند کی بخند.

یه جوری می خندید انگاری واسش یک جوک خیلی باحال تعریف کرده باشن..

«می شه بگی به چی می خندی؟»

سریع دستش رو بالا آورد  و به سر تا پام اشاره کرد و مثل جت از اتاق زد بیرون .

هه هه هه رو آب بخندی پسره ی خل و چل. دیوانس بابا

 

پیشنهاد می شود

رمان آپاندیس | بهار قربانی

رمان بوی غریب عشق | فائقه حسینی

رمان رهاورد سهو | A.F.KH 

این مطلب را به اشتراک بگذارید