دانلود رمان عمارت مرموز رادفر

 

 دانلود رمان عمارت مرموز رادفر

 

نام رمان : عمارت مرموز رادفر

نویسنده : سارا مرندی

خلاصه :

پدر و مادر سارا تو تصادفی که به شیراز دارن به طرز مشکوکی کشته میشن … جسد سوخته پدر و مادرشو کنار اتومبیل سالمشون پیدا میکنن و تنها کلید این مرگ مرموز سهراب برادر ساراس که در اثر اون حادثه دیونه شده و تیمارستان بستریه
سارا بعد از اون اتفاق سرد و خشک میشه
نه اشکی نه خنده ای نه هیجانی و نه هیچ چیزی…

 

پیشنهاد می شود

قسمتی از متن :

رزها را روی سنگ قبر گذاشت وبعد از سوار شدن در ماشینش به سمت خانه می راند و هنوز به ده سال پیش فکر میکرد.
آن موقع ها نه سالش بود آن موقع ها هم بیتفاوت و مرموز بود. کارهایش مرموز نبود اما آن چشمانش زیادی آدم را سر در گم میکرد.
شاید برای کسب اطمینان از هر آدم باید تنها به چشمانش نگاه کرد اما سارا هیچوقت…مدتها بود کسی به چشمان سیاهش نگاه نکرده بود حتی هیچکس هیچوقت به چشمانش خیره نشده بود.

صدای فریاد پسرک به قدری بلند بود که اتومبیلی که پس از ساعتها از آنجا میگذشت را به ایستادن
واداشت.دو مرد به همراه زنی سرنشینان اتومبیل بودند در حالیکه زن در صندلی جلو اتومبیل خواب بود
و مرد همراه پسر جوانش به طرف صدا می رفتند .
پسر نوجوان در حالیکه با دستانش بر سرش می کوفت مقابل دو جسد سوخته در مقابل اتومبیل مدل بالای
سالمی فریاد می زد
_ نه ………… نه ………
ده سال بعد
سارای ساکت وبی تفاوت در حالیکه لباس های بیرون پوشیده بود به نرمی پله های طویل عمارت را
پائین می آمد.به طرف آشپزخانه رفت…خواهرش سها و پدربزرگش پشت میز صبحانه نشسته بودند. مثل
همیشه با گفتن صبح بخیر پشت میز نشست .

پیشنهاد می شود

دانلود رمان اسارت نگاه

 

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید