دانلود رمان غربت غریبانه ی من

دانلود رمان غربت غریبانه ی من دانلود رمان غربت غریبانه ی من

نوشته Tikooliکاربرنودهشتیا

خلاصه :دانلود رمان غربت غریبانه ی من رها از زندگی گذشته اش …چیزی رو یادش نمیاد …تا میخواد خودش رو با زندگی جدیدش عادت بده…تا عاشق میشه …زندگی گذشته اش رو که نباید به یاد بیاره رو………..به یاد میاره..پایان خوش

سرم درد می کرد و به شدت سنگین بود اما به سنگینیِ چشمام نبود. یه حالت گنگی داشتم. احساس می کردم رو هوام. سرگیجه ی شدید امانم رو بریده بود.

چند بار خواستم نفس عمیق بکشم اما نتونستم. انگار یه وزنه ی چند کیلویی رو بستن بهم.

یه جوری بودم. سرگیجه ام بدتر شد. سعی کردم چشمام رو باز کنم ولی هر کاری می کردم حتی تکون نمی خورد.

تمام انرژیم رو جمع کردم. چه فایده؟ پلکام یه تکون خفیف خورد.

امیدم رو از دست ندادم.

باز سعی کردم. دوباره پلکام یه تکون خیلی کم خورد. اما بیشتر از قبل. کلافه شدم. اشک تو چشمام جمع شده بود.

چرا نمی تونستم هیچ کاری بکنم؟

اشکی که گوشه ی چشمام جمع شده بود از روی گونه ام سر خورد.

گوشم شروع کرد سوت کشیدن. چشمام رو جمع کردم. صداهای مبهمی رو می شنیدم.

– آقای… دک… تر… به… هوش اومد…

“داشت از چی حرف می زد؟”

صداها کم کم داشت واضح می شد.

صدای یه مرد توجهم رو به خودش جلب کرد:

– خانم براش مرفین بزنید.

بعد بلند داد زد:

– این خانم به بخش منتقل می شه.

دوباره گنگی قبل اومد سراغم. سوت کشیدن گوشام شروع شد. پلکام هر لحظه سنگین تر از قبل می شد.

اون قدر سنگین که باز منو به دنیای تاریکی قبل فرو برد.

****

دید، دید، دید.

با صدای مکرری که سکوت اتاق رو شکسته بود چشمام رو باز کردم.

jarمستقیم»۶۴۶صفحه

jarغیرمستقیم

apkمستقیم برای اندروید،تبلت

epubمستقیم برای ایفون،ایپد،تبلت

pdfمستقیم »۲۶۷صفحه

pdfمستقیم زیپ

منبع رمان غربت غریبانه ی من | Tikooli کاربر انجمن نودهشتیا

این مطلب را به اشتراک بگذارید