دانلود رمان غنیمت پاییز اختصاصی یک رمان

 

پاییزاا - دانلود رمان غنیمت پاییز اختصاصی یک رمان دانلود رمان غنیمت پاییز اختصاصی یک رمان

نام رمان : غنیمت پاییز

نویسنده : m0nire

خلاصه

حسام ، چند سال پیش ، عشقی رو تجربه می کنه اما قبل از اینکه این عشق به ثمر برسه ، مجبور به سرکوب احساسش می شه . ناخواسته اذیت می کنه و به عمد اذیت می شه . سال ها بعد ، به قصد جبران اشتباهاتش ، به زندگی گذشته اش رجوع می کنه . اما هیچ چیز اونطور که می خوایم پیش نمیره . همیشه اتفاقاتی که انتظارش رو نداریم غافلگیرمون می کنن. پایان خوش

مقدمه

پاییز می شوم
در نگاه تو
وقتی آشنا نیست نگاهم برایت
پاییز می شوم
در حس خود
وقتی آشنا نیست
این حس
حتی برای خودم !
پاییز می شوم
در این برگ ریزانِ
حس های آشنا !
و بارانی
در این برهوت بی حسی !
من بی تو ، خود پاییزم
زاده بهار … حوالی پاییز !
تو بی من
پاییز را چگونه حس می کنی؟
پاییز می شوم
اما فرو نخواهم ریخت
هنوز آنقدر برگ های زرد را شبیه نیستم!
پاییز میشوم
و می بارم
همچون باران های پاییزی
بی دعوت … ناگهانی … زود گذر … سرد … اما زیبا !
من از پاییز می ترسم
سردم شد
مگر کجای این کلمات
دیگر نفس نکشیدی ؟!
پاییز شدم
حتی اگر بیایی هم
برای آمدنت دیر است !

خند روی صورت بهار و حسام نشست . بهار خیلی زود دوباره به حالت قبلش بازگشت .
اخم در هم کشید : خوب فقط اومدم بهت بگم ، دفعه ی بعد که یه خانوم محترم میاد سراغت ، حتما یه چی ته دلش هست ، پرتش نکن بیرون .
اخم های حسام هم گره خورد : مگه بعد از تو قراره خانوم محترم دیگه ای هم بیاد ؟

 

 

 

دانلود رمان