دانلود رمان فندق

دانلود رمان فندق       خلاصه: دانلود رمان فندق فندق رمانی است از سرگذشت دختری بنام سوزان که پدر و مادرش را در زلزله ویرانگر بم از دست داده است و در ده سالگی توسط عموی بزرگ که خانه و کاشانه در کشور فرانسه دارد به امانت نزد خانواده ای از اقوام دور مادری … ادامه خواندن دانلود رمان فندق