دانلود رمان قرار انتقام

 

دانلود رمان قرار انتقام

 

خلاصه :

دانلود رمان قرار انتقام یک دختر تنها … یک پسر زخم خورده … هر دو پلیس … همراه میشوند با هم در راهی که مسیرش مشخص نیست  و اما عشق . و عشق جای دارد در این راه تاریک … عشق میان ۲ پلیس

پیشنهاد می شود

دانلود رمان خیزش تاریکی

دانلود رمان خاتمه بهار

دانلود رمان نانحس 

داشتم یواشکی از ساختمون میومدم بیرون که یه نفر از پشت بازومو گرفت
-هی خانوم کجا با این عجله
به پشت بر گشتم زل زدم به اون -وای خاک به سرم تو که زنی په چرا صدات
مردونست
-کی گفته من زنم
-خدا من بکشه از این دوجنسه هایی
-چرا داری مزخرف میگی
-پس حتما از این اوا خواهر هایی
-ببین دختره خفشو چقدر حرف میزنی بگو اینجا چیکار میکردی حالا چی
میخوای
به پشت سرش اشاره کردمو گفتم :اونو میخوام
وقتی به پشت سرش برگشت با اسلحم که موقع حرف زدن از تو کمرم در اورده
بودم کوبیدم تو گردنش یه ااخ اروم گفت و بی هوش شد خدایی شبیه دخترا
بودا موهای خرمایی بلند چشمای بزرگ عسلی و دماغ عملی ابروها برداشته
لامصب اگه دختر میشد کلی خواستگار داشت
-ستوان داری چیکار میکنی بیا بیرون

-چرا داری مزخرف میگی
-پس حتما از این اوا خواهر هایی
-ببین دختره خفشو چقدر حرف میزنی بگو اینجا چیکار میکردی حالا چی
میخوای
به پشت سرش اشاره کردمو گفتم :اونو میخوام
وقتی به پشت سرش برگشت با اسلحم که موقع حرف زدن از تو کمرم در اورده
بودم کوبیدم تو گردنش یه ااخ اروم گفت و بی هوش شد خدایی شبیه دخترا
بودا موهای خرمایی بلند چشمای بزرگ عسلی و دماغ عملی ابروها برداشته
لامصب اگه دختر میشد کلی خواستگار داشت
-ستوان داری چیکار میکنی بیا بیرون

 

پیشنهاد می شود

 رمان جای مادرم زندان نیست | مریم علیخانی

 رمان کاش نبودم | مهلا جعفری

رمان به دنبال انتقام | Mahbanoo_A

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید