دانلود رمان قلبی در تاریکی

ghalbi dar tarikiثثث - دانلود رمان قلبی در تاریکی دانلود رمان قلبی در تاریکی

نام رمان : قلبی در تاریکی

نویسنده : لیلی ۲۵

لینک دانلود پاک شده

خلاصه :
یه دختره تو یه خونواده زندگی میکرده بعد یه پسری به اسم مسعود وارد زندگیش میشه که میخواد دختره رو اذیت کنه …. پایان غم انگیز
قسمتی از داستان
_خیلی خوب صداتو بیار
پایین زشته الانه که هستی هم بیدار بشه تا تو باشی دیگه سرتو نندازی بیای اتاق من._ولی عجب ناز خوابیدهبود دیدی؟
_بچه پررو آره دیدم داشتی قورتش میدادی صب اول صبحی دهنمو باز می کنی ها._ خب چیکار کنم

اصلا میخوای خودم برم بیدارش کنم؟ به طرفش رفتم که خودش رو جمع کرد _باشه باشه چرا دیگه عصبی میشی؟
خب محض احتیاط گفتم._لازم نکرده .بعد رفتم به طرف اتاقم و دیدم هستی هنوز خوابه داشتم لباسامو از کمد برمیداشتم که بیدار شد و سلام کرد.-سلام به روی ماهت خوب خوابیدی؟اذیت نشدی که؟ _سلام نه دستت درد نکنهخیلی هم خوب خوابیدم .لباسامو تند تند پوشیدم و رفتم پایین به طرف دستشویی . داشتم میرفتم اشپزخونه که صدایمادرو شنیدم _چه عجب بیدار شدی هستی خوابه؟ _سلام نه بیدار شده داره لباساشو عوض میکنه الان میاد.
دیشب خوش گذشت؟_مرسی خوشگلم خیلی خوب بود ممنون دخترم حسابی تو زحمت افتادی و خودتو خسته کردی_این چه حرفیه مادر من؟اتفاقا خیلی هم شارژم و هیچ خستگی در کار نیس .صورتشو بوسیدم و پشت میز نشستم
که هستی و سهل هم اومدند به سهیل نگاه کردم و بهش چشم غره ای رفتم که خفه بشه ولی مگه میشه یه ریزحرفمیزنه و آدمو عصبی میکنه

قسمت دانلود

  • لینک دانلود پاک شده
تعداد صفحات کتاب : ۸۹۸صفحه پرنیان،۲۴۶ صفحه پی دی اف
منبع تایپ رمان : http://www.forum.https://www.1roman.ir/t1252905.html

 

دانلود رمان