دانلود رمان قوی دریاچه اختصاصی یک رمان

خوشم نیومدبد نبودمعمولی بودخوب بودفوق العاده بود (اولین امتیاز را شما بدهید)
ratingsLoading...

دانلود رمان  قوی دریاچه اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان قوی دریاچه اختصاصی یک رمان

 

خلاصه:

دانلود رمان قوی دریاچه رویا دختری که قراره خودش روثابت کنه امابه کی؟! درسته میخوادخودش روبه خودش ثابت کنه!دنبای ماپرازفرازنشیبه که ماروهروزمجبورمیکنه که خودمون روبالابکشیم ودراین بین خودمون روبه بقیه ثابت کنیم امامهمترازهمه چیزاینه که خودمون روبه خودمون ثابت کنیم وبعدازهرکاری بتونیم درموردخودمون قضاوت کنیم که آیاکاردرست روانجام دادیم یانه

رمان های جذاب دیگر:

به قول پادشاه توی کتاب شازده کوچولو
-محاکمه کردن خودازمحاکمه کردن دیگران مشکل تراست.اگرتوانستی

درموردخودت قضاوت درستی بکنی پس یه فرزانه تمام عیاری
دخترقصه ماهم باقضاوت ازخودش واستعداداش شروع میکنه تاجایی که

هیچ شکی دردل خودش قرارنده که ای کاش این میکردم
امابگم که این دخترهم مطمئنایه روزی مثل مابوده پس نبایدکاراش روبی دلیل ومنطق انتقادکنیم
بایددیدکه چی میشه!….پایان خوش…پلیسی معمایی..عاشقانه

دانلود رمان قوی دریاچه اختصاصی یک رمان

خلاصه:

رویا دختری که قراره خودش روثابت کنه امابه کی؟! درسته میخوادخودش روبه خودش ثابت کنه!
دنبای ماپرازفرازنشیبه که ماروهروزمجبورمیکنه که خودمون روبالابکشیم

ودراین بین خودمون روبه بقیه ثابت کنیم امامهمترازهمه چیزاینه که خودمون

روبه خودمون ثابت کنیم وبعدازهرکاری بتونیم درموردخودمون قضاوت کنیم که آیاکاردرست روانجام دادیم یانه
بایددیدکه چی میشه!….پایان خوش…پلیسی معمایی..عاشقانه

قوی دریاچه !
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد ،فریبنده زادو فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیند به موجی،رود گوشه ای درد و تنها بمیرد
در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب،که خود در میان غزل ها بمیرد
گروهی بر آنند کاین مرغ شیراکجا عاشقی کرد آنجا بمیرد
شب مرگ از بیم آنجا شتابد
که از مرگ غافل شود آنجا بمیرد

 

منتشر شده توسط :نفیس در 1800 روز پیش

بازدید :2220 نمایش

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:افزودن نظر