دانلود رمان میوه بهشتی

دانلود رمان میوه بهشتی

 

دانلود رمان میوه بهشتی

 

 

خلاصه ی رمان:

دانلود رمان میوه بهشتی داستان درباره ی دختری به اسم باران هستش که در دانشگاه قبول میشه و چون شهر دانشگاهش رشت مشخص میشه ،  از تهران میره و با برادر و دوست برادرش هم خونه میشه…صفحه ی اول رمان:چشمامو باز کردم دیدم

رمان های دیگر ما:

مامانم بالا سرم ایستاده و داره با اخم نگام میکنه…موندم مگه چی شده…

ساعت کنار تختمو نگاه کردم دیدم تازه ساعت ۸ صبحه.

وا..مامان چی شده؟

_ نه به دیشب که نمیخوابیدی از نگرانی نه به حالا که میگی چی شده؟

تازه به خودم اومدم و در حالی که دور خودم میچرخیدم و سعی داشتم

مانتومو تنم کنم بلند بلند با خودم حرف میزدم:

وای…بی چاره شدم..دیگه روزنامه گیرم نمیاد که…وای….خدا…همش

تقصیر شماست دیگه مامان خانم…تو که میدونی من بخوابم مثل

خرس خوابم میبره…اخه چرا منو بیدار نکردی؟

مامان با یه حرکت شانه هامو گرفت سعی کرد منو نگه داره.

_ مامان ولم کن تو روخدا…بابا دیر شده..

_ صبر کن بارانم…بزار بهت بگم ..انقدر وول نخور..

_ چی بگی؟ زود بگو…دیر شد..

_بردیا صبح رفت روز نامه گرفت اومد…

با هول و ولا مامانو نگاه میکردم…که مامان با یه جیغ گفت:

وای…بی چاره شدم..دیگه روزنامه گیرم نمیاد که…وای….خدا…همش

تقصیر شماست دیگه مامان خانم…تو که میدونی من بخوابم مثل

خرس خوابم میبره…اخه چرا منو بیدار نکردی؟

مامان با یه حرکت شانه هامو گرفت سعی کرد منو نگه داره.

_ مامان ولم کن تو روخدا…بابا دیر شده..

_ صبر کن بارانم…بزار بهت بگم ..انقدر وول نخور..

_ چی بگی؟ زود بگو…دیر شد..

_بردیا صبح رفت روز نامه گرفت اومد…

با هول و ولا مامانو نگاه میکردم…که مامان با یه جیغ گفت:

پیشنهاد می شود

 رمان جای مادرم زندان نیست | مریم علیخانی

 رمان کاش نبودم | مهلا جعفری

رمان به دنبال انتقام | Mahbanoo_A

منتشر شده توسط :PARISA در 1460 روز پیش

بازدید :920 نمایش

برچسب ها : , ,

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع:

رمان هایی که پیشنهاد میشود