دانلود رمان نقاش مزاحم جلد سوم

 

دانلود رمان نقاش مزاحم جلد سوم

 

خلاصه:
دانلود رمان نقاش مزاحم جلد سوم _ در جلد مهراد اقدام به شیمی درمانی کرد اما در این جلد خبر مرگ مهراد زلزله شروع را می زند.  این مشکل به جایی کشیده می شود که متین دست به خودکشی می زند ولی قبل از این که رگ را روی رگش بکشد، صدایی از کارش جلوگیری می کند.

 

این رمان اختصاصی سایت یک رمان است.

 

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان نقاش مزاحم

دانلود رمان نقاش مزاحم جلد دوم

دانلود رمان مارماهی

 

 

قسمتی از رمان :

جانم؟! صدای مهراد؟ مگه نمرده؟ خدایا غلط کردم، نکنه دستی دستی بخاطر مهراد خودم رو کشتم؟ وای نه!
نگاهی به تیغ که توی دستم بود انداختم اما هیچ خونی روش نبود و هیچ جای من هم زخمی نبود!
یعنی چی؟ چرا من صدای مهراد رو می‌شنوم؟ علتش چیه؟
نکنه از تو قبرش بلند بشه منو ببره با خودش؟ غلط کردم اصلاً کدوم خری گفت من جرعت خودکشی کردن دارم؟ هرکی گفته غلط کرده!
دوباره گلاب برداشتم و روی قبر مهراد دست کشیدم و شستم که دستی روی شونم نشست با چشم‌های گریونم دست طرف رو پس زدم و از جام بلند شدم خواستم برم که یهو مهراد رو دیدم! من مهراد رو دیدم دروغ نمی‌گم! اما مهراد چطور زنده ست؟
مهراد الان روبه رومه؟ با صورتی بدون هیچ مویی یه کلاه سرش بود یه پالتو هم پوشیده بود!
هیچ‌وقت با این تیپ ندیده بودمش! وای خدا من چی می‌بینم؟! واقعاً زنده ست؟ یعنی نمرده؟
توی شوک رفته بودم که با خوردن دوتا چک از مهراد بی‌مو و پلاسیده، به خودم اومدم!
نگاه اشکیم رو انداختم بهش و گفتم:
– تو؟ آخه تو چجوری زنده‌ای؟
مهربون نگاهم کرد و گفت:
– قضیه‌اش مفصله، بریم خونه بهت میگم، بیا بریم. نمی‌خوام این‌جوری ببینمت.

 

 

پیشنهاد می شود

رمان متاهل (جلد دوم) | سیده پریا حسینی

رمان لوح خاکستری| I.yasi

 رمان تقصیر | بهار قربانی 

این مطلب را به اشتراک بگذارید