دانلود رمان وصیت سرنوشت ساز

 

دانلود رمان وصیت سرنوشت ساز

 

خلاصه :

یک وصیت … وصیتی که شاید ، احتمال داره که سرنوشت را بسازد . ولی کسی خبر ندارد که تا زمان ساخته شدن سرنوشت قراره چه اتفاقاتی بیفتد …. این وصیت کامل خونده نشده و بعد از ۵ ماه کامل اعلام میشه و زندگی ای رو رقم میزنه .. … پایان خوش

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان عروس جن اختصاصی یک رمان

چنان باتحکم گفت که ترسیدم ولی بازم خودمو نباختم ……
من-نه خیرم نمیام ……..الانم دستمو ول کنید خوش ندارم کسی مارو ببینه …..!
یه نگاه پرازحقارت بهم انداخت که مورمورم شد …… یه پوزخند زد ….
نوید-چیزه خاصی هم دَرِت نمیبینم که بخوام بلایی سرت بیارم ….پس باهام بیا …..
اخمامو بدرقمه کشیدم توهم حالیت میکنم بامن درافتادن یعنی چی؟
پسره …….. به من میگه چیز خاصی نمیبینم پس باش تاببین ….!
دنبالش راه افتادم واون هم دستمو ول کرد …… اخیش !
راحت شدم ……….به ماشینش نگاه کردم یه لند کروز بود ……..سوار شد ومن هم صندلی عقب نشستم ..زیرچشمی
نگاهش کردم …..
اولش تعجب کرد وبعد یه پوزخند زد وبعدهم راه افتاد …..!
پوف…چقدر با تلفن صحبت میکنه…من بجاش فکم درد گرفت…!!!!
بالاخره ماشین و پارک کرد…
نوید-بفرمایید.
پیاده شدم وبه ساختمان روبه روم نگاه کردم….خیلی دراز بود…بازم این پسره واس من پوزخند زد…
رفتم داخل اتاقی که سردرش نوشته بود ))ریاست((…نویدو دیدم که سرش توی یه کمد…
نوید-اووووف…بالاخره پیداش کردم..
رفتم سمت میز طویلی که نوید نزدیکش بود…یه شناسنامه به طرفم گرفت…
من-چیکارش کنم؟؟؟
نوید-بده بغلی…
من-منو مسخره می کنی؟؟؟
نوید متعجبانه گفت:-من؟؟؟
من-پ ن پ عمم.
نوید-پ ن پ قدیمی شد…چیز جدید بگو…

 

 

پیشنهاد می شود