دانلود رمان ولهان  برای جاوا، اندروید،pdf، ایپد،کامپیوتر

imagesaet

دانلود رمان ولهان برای جاوا، اندروید،pdf، ایپد،کامپیوتر

ژانر رمان:ترسناک و تخیلى و هیجانى

خلاصه :
رمان در مورد یه جنه یه جن بد که ماموریت هاى خودشو داره مثل همه

جن هاى بد با ذکر بِسْم الله زخمى میشه و انسانها رو دوست نداره اما

نسبت به انسانها یه حسى غیر از نفرت هم داره اما این حسو نقض میکنه

و جوابى بهش نمیده ، قضیه از جایى شروع شد که برادرش کشته میشه

و اون مامور میشه بفهمه کیا اونو کشتن تو این راه باعث میشه خیلى

اتفاقات براش بیفته و زندگیش به کل تغییر کنه و …

خودمو بیشتر بهش نزدیک کردم و تو گوشش گفتم

_ ولش کن خسته اى الان باید بخوابى زود باش برو سرتو بزار رو بالش نماز نخون
چشاشو بست و خمیازه کشید بعد از چند ثانیه دوباره خمیازه کشید و گفت
_ اهع ولش کن ظهر باز قضاشو میخونم

لبخند خبیثى روى لبم نشست که با شنیدن ذکر … بِسْم الله الرحمن

الرحیم … که پدر این دختر گفت زخم عمیقى نشست روى بازوم نعره زدم

و خودمو کشیدم عقب که خوردم زمین چشامو بستم و تالار خونه زوبعه رو تو مغزم تجسم کردم وقتى چشامو باز کردم تو حیاط بودم و عارض جلوم بود ( عارض: این نوع جن‌ها برخی از انسان‌ها را مریض می‌کنند. ) اخم کردم و خودمو کنار کشیدم که با صداى مسخره اى خندید
_ باز که تو خودتو زخمى کردى ؟ خیلى برام جالبه که تو چطورى یه ولهان شدى
_ خفه شو تا دق و دلیمو سر تو خالى نکردم عارض
خندید و اومد جلو بازومو کشید
_ بده ببینمش
بازومو کشیدم و گفتم
_ ول کن نمیخواد

بازومو کشیدم و گفتم
_ ول کن نمیخواد

قسمت دانلود