دانلود رمان چتر من باش برای اندروید ، pdf

دانلود رمان چتر من باش

 

خلاصه رمان :

دو خواهر که یکی چتر میشود تا آن دیگری از شکستهایش نم نخورد دو برادر کنار هم و برای هم. گره میخورند این چهار با هم ولی کدام حذف میشود و به کدام بهانه دو خواهر که یکی چتر میشود تا آن دیگری از شکستهایش نم نخورد دو برادر کنار هم و برای هم.  گره میخورند این چهار با هم ولی کدام حذف میشود و به کدام بهانه

پیشنهاد می شود

دانلود رمان خیزش تاریکی اختصاصی یک رمان

میشه به چشم شک کرد؟ خدایا هیچ سوره و آیه ای نیست

که بهم بگه میشه به چشم شک کرد؟ این رادمهره؟ رادمهر کنار یه دختر مو بلوند و
چشم سبز ؟ خدایا اینه درد خواهرم ؟ تا کجا رفته بود این

مرد بعد از اینهمه درد؟ میشد درکش کرد؟ نمیتونم، نمیخوام.

کاش بشه بگه که هنوزم
بهانه براش تنها بهانه ست برای بودن، کاش میشد بگه

چشمام درست ندیده. این بغضه تو گلوم که خرچنگ شده

و چنگ میزنه به همه روزهایی
که به خواهرم به وصله ی نفس به نفسم گفتم عشق

رادمهرعادت نیست ، گفتم میتونه سرپا بشه با همین

نفسی که االن همنفس یکی دیگه
ست.
میشه همینجا برگردم و فراموشی بگیرم تا نفرین نکنم

هر چی و هر کی که اسم قدیس رو یدک میکشه که ثابت

کنه قلبش قلبه که محبتش طوق
نیست، عادت نیست؟ من فراموشی بگیرم رادمهر

برمیگرده پیش بهانه؟ برمیگرده که درد خواهرمو از

پیشونی گره خورده و چشمای همیشه براق
از اشکش کم کنه؟ فریاد بزنم درست میشه؟ گریه

کنم برمیگرده تا خواهرم نمیره از اینهمه بی مهری که تازه این زندگی لعنتی زخم بهش زده
ناسور پاک نشدنی ؟
نه چشمام شک داره نه میخوام رادمهر برگرده .

پیشنهاد می شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید