دانلود رمان چشم هایی به رنگ عسل یک رمان

دانلود رمان چشم هایی به رنگ عسل اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان چشم هایی به رنگ عسل اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه داستان:

دانلود رمان چشم هایی به رنگ عسل اختصاصی یک رمان شیدا دختر خیلی خوشگلی هست و تو خونواده خیلی پولداری بزرگ شده اما شکست تو عشق اولش باعث ضربه های روحی بسیار زیادی شده …

پیشنهاد می شود

دانلود رمان وقتی که نبودی

دانلود رمان افسونگر جهنمی

دانلود رمان تقاص باور کردنت

دانلود رمان چشم هایی به نرگ عسل اختصاصی یک رمان

 نام کتاب : چشمهایی به رنگ عسل

 نام نویسنده : زهره کلهرز

 حجم : ۷٫۴۵mg

دانلود رمان چشم هایی به رنگ عسل اختصاصی یک رمان

قسمتی از متن رمان چشم هایی به رنگ عسل:

تا پایان وقت تمام هوش و حواسم به فرزاد و دعوت غیر منتظره اش بود.

چندین بار حوادث پیش آمده را مرور کردم و هر بار از یادآوری

گفته هایش حسی غریب و زیبا در دلم جوشید

.لحظه ای به این موضوع اندیشیدم که او گفت غیر از من فقط یک نفر دیگر از وجود آن اتاق رویایی خبر دارد.

یعنی آن یک نفر هم دختر بود؟!اگر بود، چه نسبتی با او داشت؟

حسی عذاب آور بر دلم چنگ انداخت؛ حسی شبیه به حسادتی

کشنده! سعی کردم افکار پلیدی را که بر ذهنم سایه

افکند بودند، نادیده بگیرم و بدون دلیل او را محکوم نکنم .

فرزاد بعد از ظهر آن روز با چند نفر جلسه داشت و مذاکراتشان

ساعتها به طول انجامید .آنقدر که همکارها یکی یکی رفتند

.آقا حیدر هم هنوز در شرکت بود و من به جهت آنکه با او برخوردی

نداشته باشم، به اتاق بایگانی رفتم .کم کم حوصله ام سر رفت

.سرم را روی میز گذاشتم .بسختی توانستم با خواب آلودگی ام مقابله کنم .

در همین افکار بودم که صدای خداحافظی اش به گوشم رسید .

ظاهرا خودش برای بدرقه آنها بیرون آمده بود .

وقتی در را بست با خوشحالی قابل لمسی به سمت من که جلوی

اتاق بایگانی ایستاده بودم و با اخم های درهم گره شده حرکاتش را زیر نظر داشتم ، آمد و

 

پیشنهاد می شود

رمان به آبی اسمان | banoo.f

همه ی دنیای من | افسانه نوروزی

 رمان ناخواسته هایی به رنگ اجبار | آرزو توکلی

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: