دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت

دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت

 

دانلود رمان چیزی شبیه سرنوشت

 

خلاصه :

دخـتری تربیت شده در خلاف اما بیگناه! پسری نفوذی و دلباخته‌! و در آخر عشقی نفس‌گیر! اما آیا سرنوشت فرصتی به این عشق میدهد! چه میشود سرنوشتِ دخترِ عاشق و شکست‌خورده‌ی ما! تـینا دختری تنها در یک خانواده‌ی خلافکـار و یزدان پسری نفوذی در باندِ بزرگِ پدرِ تینا و…. داستانی ناب و متفاوت! عاشقانه‌ای دلخراش! داسـتانی غمگین با پایانی خوش

 

پیشنهاد می شود 

دانلود رمان گردن بند اسرار آمیز اختصاصی یک رمان

 

قسمتی از متن :

با صدای تـیر با هینِ بلندی که کشیدم از خواب پریدم،با اینکه دیگه این صداها عادی شده بود اما هنوزم بعضی‌وقتا تن و بدنم را میلرزاند.
معلوم نبود باز دخلِ کدام بنده‌خدایی را آورده بودند!
دستی رو صورتم کشیدم و با نگاه به ساعت که نه‌و‌نیمِ صبح را نشان میداد از رو تخت بلند شدم،پتوی زرشکی رنگم را رو تخت مرتب کردم

و به سمتِ پنجره رفتم،پرده‌ی لیمویی رنگ را کنار زدم که نورِ آفتاب با چشم‌هایم برخورد کرد!
سریع چشم‌هایم را بستم و عقب‌عقب رفتم.
موبایلم را که بالای تخت بود چک کردم و رفتم تو سرویس بهداشتی…آبِ سرد باعث شد کمی از کسالتم کم بشه.
با حوله‌ی زرشکی رنگم دست و صورتم را خشک کردم و بعد از شانه کردنِ موهایم از اتاق خارج شدم،از پله‌های مارپیچ شده پایین رفتم و باز

صدایِ لوسِ و نق‌نقویِ بردیا تو گوشم اکو شد!
اخم‌هایم را توهم کشیدم و مستقیم به سمتِ آشپزخانه رفتم،مژگان زنِ دومِ پدرم داشت برای پسرِ ته‌تغاریش که جونِ بابام بود

 

پیشنهاد می شود

برگزیده رمان اشکِ عشقِ آتشین | غزل نارویی کاربر انجمن یک رمان

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان : چیزی شبیه سرنوشت

نویسنده

نویسنده : ا.اصغر زاده

ژانر

ژانر : عاشقانه

طراح

طراح : حسنا(هکرقلب)

تعداد صفحات

تعداد صفحات : 358