دانلود رمان کجا برم که نباشی

دانلود رمان کجا برم که نباشی

 

دانلود رمان کجا برم که نباشی اختصاصی یک رمان

 

 

خلاصه رمان:

دانلود رمان کجا برم که نباشی اختصاصی یک رمان داستان دختری که برای فرار از عشق سابقش به قصد ادامه تحصیل راهی شهر غریبی میشه و قصد داره زندگی جدیدی رو شروع کنه و با همسر آیننده اش آشنا میشه اما بعد از مدتی میفهمه که سایه نامزد سابقش دست از سر زندگیش برنمیداره و قصد نابودی زندگیش رو داره تا جایی که حتی ماجرا به قتل عمد میرسه

رمان های دیگر ما:

نام : کجا برم که نباشی

نویسنده :nina-323

خلاصه رمان:

داستان دختری که برای فرار از عشق سابقش به قصد ادامه

تحصیل راهی شهر غریبی میشه و قصد داره زندگی جدیدی رو شروع کنه

و با همسر آیننده اش آشنا میشه اما بعد از مدتی میفهمه که سایه نامزد

سابقش دست از سر زندگیش برنمیداره و قصد نابودی زندگیش رو داره

تا جایی که حتی ماجرا به قتل عمد میرسه

تحصیل راهی شهر غریبی میشه و قصد داره زندگی جدیدی رو شروع کنه

و با همسر آیننده اش آشنا میشه اما بعد از مدتی میفهمه که سایه نامزد

سابقش دست از سر زندگیش برنمیداره و قصد نابودی زندگیش رو داره

تا جایی که حتی ماجرا به قتل عمد میرسه

تا جایی که حتی ماجرا به قتل عمد میرسه

تحصیل راهی شهر غریبی میشه و قصد داره زندگی جدیدی رو شروع کنه

و با همسر آیننده اش آشنا میشه اما بعد از مدتی میفهمه که سایه نامزد

سابقش دست از سر زندگیش برنمیداره و قصد نابودی زندگیش رو داره

تا جایی که حتی ماجرا به قتل عمد میرسه

 

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: