دانلود رمان کلاغ پر گنجشک پر

 

دانلود رمان کلاغ پر گنجشک پر

 

 

خلاصه :

دانلود رمان کلاغ پر گنجشک پر ارغوان دختری که بی نهایت مهربانیش سر زبان هاست مردم روستا به او لقب “گل بانو” را داده اند.گل بانوی قصه ما بخاطر رسم و آیین روستایش مجبور می شود شیرینی خورده یاشار، پسری که زاده همان روستا ولی ساکن تهران است می شود.علاقه ای مابین آنها نیست و بعداز مدتی یاشار به روستا باز می گرد و جلوی تمام مردم گل بانورو پس می زند و آبرویی دخترمهربان مارا می برد و این بین ارغوان که ازهمه چیز و همه عالم پس زده می شود برای بازپس گرفتن آبروی یغما رفته اش وارد تهران می شود و با پسری خشن و به شدت متعصب به اسم ” کیارش” آشنا می شود وآغازی به شدت نگران کننده ای در پیش داریم.

پیشنهاد میشود

دانلود رمان زروان

 

قلم این رمان ادبی هست منتهی با کمی فرق و متفاوت باقلم های دیگر.

بسم الله الرحمان الرحیم.

به نام او

* ارغوان*

نا امید و به هجران نشسته توام گله مند کنار چشمه ای که از کنار امامزاده دِه گذرمی کرد مایوسانه دامن چین دار لباسم رو زیربغل جمع کردم و روی زانو نشستم و باتکه چوبی داخل چشمه تکان تکان می دادم و آه های پرحسرت را رها می کردم.

قلبم از رسم و رسوم مردم ده گرفته بود و ناچاری زیرلب ناله کردم؛

– خدایا خودت بگو من دردم به کجا و به کی بگم؟

فین فین کنان دلسوز سرم روی زانوهایم خم کردم و همزمان که به آوازهای گنجشک ها و شرشر چشمه دقت می کردم آهسته به قلبم کوبیدم؛

– آخه این دل وا مونده این چیزا سرش نمیشه!

چیکارکنم که این ازدواج اجباری و زوری بهم بخوره ها، توبگو ؟

من چیکارکنم؟

بانشنیدن صدای لبم هایم آویزان و چشم هایم پراز آب شد؛

– دیدی حتی یک کمک هم بهم نمی رسونی تا دلم بهت خوش باشه.

 

پیشنهاد می شود

رمان آرام اما طوفانی | ف.سین کاربر انجمن یک رمان

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید