دانلود رمان گل سر شکسته

 

دانلود رمان گل سر شکسته

 

خلاصه :

دانلود رمان گل سر شکسته _ رخدادها چندان مهم نیستند، مهم افرادی هستند که آن رخداد را رقم می‌زنند یا به آن برخورد می‌کنند. حادثه‌ای کوچک، دو انسان اَز دو دنیاى متفاوت را رو در‌ روى هم قرار مى‌دهد؛ دو انسانى که دنیایشان حتى موازی هم نیست.گل سر شکسته روایت‌گر هرمز، مرد جوان مرفه‌ای است که با دردی عمیق در سینه به دنبال درمان می‌گردد و رویا دختری از طبقه‌ی نسبتا آسیب دیده‌ی جامعه که با یک حادثه‌ی کوچک در مسیر او قرار می‌گیرد. دو دنیای متفاوت. دو دنیا که حتی موازی هم نیستند، اما هرمز بدون توجه به تفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دنبال به دست آوردن رویا می‌باشد.

 

این رمان اختصاصی سایت یک رمان است.

 

 

پیشنهاد می شود

دانلود رمان عشق تاریک و روشن

دانلود رمان شیرین‌ ترین اشتباه زندگیم

دانلود رمان تقاص باور کردنت

 

 

قسمتی از رمان :

دانلود رمان گل سر شکسته _ رویا از داخل کیف، شیرینى کشمشى تازه را بیرون آورد و به دست اَمیر داد. اَمیر با ذوق شیرینى را گرفت و با گاز‌هاى کوچک تمامش کرد.
روبه‌روى در سفیدى که جاى جایش زدگى داشت ایستادند. مادر کلید را در قفل چرخاند و سه نفر از فضاى نسبتاً سرد بیرون وارد راهروى کوچک و گرم شدند. 
کفش‌ها در جاکفشى پلاستیکى دو قفسه‌ای جاى گرفت. رویا کیفش را به اَمیر داد و به سرعت به سمت توالت زیر راه‌پله رفت.
صداى پدر شنیده شد که مى‌گفت:
– ریحانه خانم اومدى؟
خانه‌ى ۶٠مترى داراى یک اتاق و سالنى کوچک بود. آشپزخانه کنار اتاق قرار داشت.
اَمیر کیف رویا را روى مبل سبزلجنى انداخت و به سرعت کنترل تلویزیون را از پدر گرفت.
پدر خندید:
– پدر سوخته بذار از راه برسى بعد برو سراغ کارتون.

 

 

پیشنهاد می شود

رمان آتشی بر پیکر جانم | فائزه حاجی حسینی

رمان رهاورد سهو | A.F.KH

دَردْمآن | افسانه نوروزی

این مطلب را به اشتراک بگذارید