دانلود رمان گل مرداب جلد دوم

دانلود رمان گل مرداب جلد دوم

 

دانلود رمان گل مرداب جلد دوم

 

خلاصه رمان :
دانلود رمان گل مرداب (جلد دوم رمان مرداب زندگی)  سورا خانه را ترک کرده و فرهاد به دنبال او می گردد و در این مدت اتفاق هایی برایش پیش می آید و آدم هایی وارد زندگیش می شوند که …

پیشنهاد می شود

دانلود رمان سه سوت

دانلود رمان خاتمه بهار

دانلود رمان نانحس

 

نام رمان : گل مرداب

نویسنده :  destiny aran

قسمتی از قلم نویسنده :
گذشته و ترس گاهی می توانند یک نقطه قوت و گاهی می توانند
از عامل های نابودی یک زندگی باشند.برای این که از این نابودی نجات پیدا کنی
باید اول گذشته تلخت را فقط یک گذشته تلخ ببینی گذشته ای که دیگر
گذشته و بر نمی گردد و تو نمی توانی کاریش کنی و تلخی ای که باید
همیشه ماندگار باشد تا فراموش نشود تا تکرار نشود.در کنار آن باید ترست
را از بین ببری و وقتی این اتفاق می افتد که با آن رو به رو بشوی.
وقتی ترست را کنار بگذاری و از مرداب گذشته ات بیرون بیایی آن وقت است
که می توانی خودت را پیدا کنی و … راستی وقتی خودت را پیدا کنی
به چه چیزی می رسی؟ آرامش یا خوشبختی؟ اگر خوشبختی باشد
صرفا به معنی این است که آرامشی هم هست؟ چطوری می شود
با ترست رو به رو بشوی و چطوری می شود از مرداب گذشته بیرون بیایی؟
چطوری می شود که یک گل مرداب بود میان این مرداب؟

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..

نام رمان

نام رمان:

نویسنده

نویسنده:

ژانر

موضوع:

طراح

طراح:

تعداد صفحات

تعداد صفحات:

منبع

منبع: