دانلود مجموعه اشعار لحظه های تلخ اختصاصی یک رمان

 

دانلود مجموعه اشعار لحظه های تلخ اختصاصی یک رمان

 

 

قسمتی از شعرها :

دانلود مجموعه اشعار لحظه های تلخ اختصاصی یک رمان لحظه های تلخ را شکری بر کام نیست …. این حقیقت را که تلخند دمی انکار نیست تا تو هستی قلب من پرماجراست …. این شبیخون بر مَنش غارتسراست

دلنوشته های دیگر ما:

نام مجموعه : لحظه های تلخ

نام شاعر : زینب میشی کاربر انجمن یک رمان

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

اگر از ما بپرسی عاشقی را
بگوییم محنت آشفتگی را

تو نمیدانی چه هست اندر دلم
من گرفتار شبی سرد به صحرا و برم

 

 

قسمت دانلود

 

منبع تایپ : http://www.forum.1roman.ir/threads/282/

این کتاب را به اشتراک بگذارید ..
  • نام رمان:
  • نویسنده:
  • موضوع:
  • طراح:
  • تعداد صفحات:
  • منبع: