دانلود مجموعه دلنوشته سوختن برابر عشق

دانلود مجموعه دلنوشته سوختن برابر عشق     مقدمه : دانلود مجموعه دلنوشته سوختن برابر عشق _ سوختم برابر شمع عشقت اما تو پروانه نبودی به دور شمع باشی ما نه عاشقانه هم را می خواستیم نه برای هم به پای هم ماندیم فقط برای عشق هم در برابر هم سوختیم   پیشنهاد می شود دانلود … ادامه خواندن دانلود مجموعه دلنوشته سوختن برابر عشق