دانلود رمان عشق ناشناخته اختصاصی یک رمان

 

دانلود رمان عشق ناشناخته اختصاصی یک رمان

 

خلاصه داستان:

دانلود رمان عشق ناشناخته اختصاصی یک رمان این رمان مربوط به یک دختره  خیلی شیطونه به نام ارزو که همه ی اعضای خانواده رو اذیت می کنه در این رمان ارزو یک دختره مغروره که حاضر نمی شه به عشقش بگه دوسش داره این داستانو بخونید خیلی خنده دار و عاشقانه هست

پیشنهاد میشود:

دانلود رمان مرثیه ی عشق

نام رمان : عشق نا شناخته

نام نویسنده : Azita کاربر یک رمان

ژانر: طنز . وعاشقانه

در اتاقم رو باز کردم .مقنعه ام رو دراوردم و پرت کردم روی صندلی کامپیوترم

کیفم رو هم روی تختم انداختم همزمان با باز کردن دکمه های مانتوی

مدرسه ام سمت اشپز خونه رفتم با صدای

دانلود رمان عشق ناشناخته

بلند گفتم: گشنمه مامان با صورت عصبانی سمت من چرخید وگفت :

مریم جون من فعلا قطع می کنم این زلزله باز از مدرسه اومده

(مریم خاله ی ارزو که بنده باشم ) تلفن رو قطع کرد رو به من گفت:زهر مار ذلیل شده مگه خودت دست نداری برای خودت غذا بکشی به مسمت گاز رفتم وبه غذا ناخونک زدم که مامانم با ملاقه زد پشت دستمو گفت قاشقو ازت گرفتن که با دست غذا بر میداری تو کی می خوای ادم بشی

ارزو: بیخی مامان بزار فعلا غذامو کوفت کنم بعدا شروع کن به نصیحت کردن

مامان: دختراین چه طرز حرف زدنه چرا مثل لاتا حرف می زنی بیخی یعنی چی هر کی میره مدرسه ادم میشه تو میری مدرسه این چیزا رو یاد می گیری منم که دیدم خراب کاری کردم گفتم

ارزو: باشه باشه من تسلیم حالا بانوی زیبای من اجازه می دید غذامو بخورم

مامان : برو غذاتو بخور و اینقدر م منو حرص نده وشروع کردم به غذا خوردن و مامانم مشغول غیبت کردن باخاله مریم بود هم اکنون قسمتی از مکالمات مامی با خاله مری

مامی : مریم دیدی دختر زهرا رو عجب نره خری شده

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید